Een ogenblik geduld alstublieft

IPC Groen
Zoeken...

opleidingen en cursussen

Referenties

Vereniging Stadswerk en VHG

Vereniging Stadswerk en VHG

Project: Opstellen Gedragscode en leidraad Flora- & Faunawet.

De Flora- & Faunawet geeft op nationaal niveau invulling aan twee Europese richtlijnen: de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Planten en dieren zijn beschermd. Om werkzaamheden te kunnen uitvoeren waarbij soorten of hun leefgebied (biotoop) worden verstoord of in gevaar komen, is ontheffing van de bepalingen in de wet nodig. Vereniging Stadswerk en VHG hebben moeite handhavingbesluiten te formuleren en opdrachtnemers weten niet goed waar ze zich aan moeten houden. In opdracht van vereniging Stadswerk en VHG formuleert IPC Groene Ruimte BV de besluiten in een gedragscode en stelt handhavingprotocollen op, in de vorm van een leidraad.

Lees verder

Nieuws

Inschrijven voor de nieuwsbrief
11
apr

Theorie in praktijk met hulp van Aannemingsbedrijf Jos Scholman

Begin april vonden de praktijkdagen van de opleiding ‘Terreinmeester Sportvelden’ door IPC Groene Ruimte plaats. Aannemingsbedrijf Jos Scholman uit Nieuwegein is ervaren op gebied van advies, aanleg en onderhoud van sportaccommodaties en hecht veel waarde aan goed opgeleide vakmensen. Om een steentje hierin bij te dragen, zijn door hen voor het 2e opeenvolgende jaar de praktijklocatie, alle voertuigen en een instructeur verzorgd. Dus optimaal om zo de deelnemers de gelegenheid te bieden theorie in praktijk te brengen.

Lees verder

Waarom IPC?

Direct contact
  • 15.000 cursisten per jaar
  • 20 hectare eigen praktijk-terrein
  • Standaard- en maatwerkopleidingen
  • Training op uw eigen locatie
  • 38 toegewijde groene trainers

Boeken

Zoek een boek