Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Biodiversiteit in de praktijk

Inhoud

Biodiversiteit omvat alle verschillende levensvormen op aarde. Het woord "bio" betekent leven, en "diversiteit" staat voor variatie. Biodiversiteit geeft de verscheidenheid aan planten, dieren en insecten binnen een leefgebied weer, zonder onderscheid tussen gewenste en ongewenste, of zeldzame en veelvoorkomende soorten. Samen vormen al deze soorten een meer of minder biodivers gebied.

Biodiversiteit dient vaak als indicator voor de gezondheid van een ecosysteem. Het vergelijken van biodiversiteit met historische gegevens of vergelijkbare gebieden geeft inzicht in de ecologische gezondheid. Diverse soorten houden de natuur in balans en maken deze veerkrachtig, gezond en productief.

Biodiversiteit onder druk

In Nederland en wereldwijd staat de bodembiodiversiteit onder druk door bodemverdichting, verdroging, chemische middelen, stikstofdepositie en overbemesting. Deze factoren verminderen de veerkracht en weerbaarheid van de bodem. Ook waterbiodiversiteit lijdt onder vergelijkbare problemen.

Ecologie, de wetenschap van de wisselwerking tussen organismen en niet-biologische factoren, is cruciaal. Kennis van abiotische factoren zoals bodem, water, lucht, licht en temperatuur in relatie tot planten, dieren en micro-organismen vormt de basis van natuurlijke processen.

Waarde van natuur

De mens ziet de natuur vaak als een onuitputtelijke bron van ecosysteemdiensten, zonder te erkennen welke gevolgen dat heeft. Pavan Sukhdev, een Indiase milieueconoom, verwoordde dit treffend: "We use nature because it’s valuable, but we lose it because it’s free." Dit inzicht heeft geleid tot meer aandacht voor de waarde van natuur.

Het verlies van biodiversiteit bedreigt de levering van ecosysteemdiensten, ons natuurlijk kapitaal. Om dit te stoppen en de natuur te herstellen, is kennis en kunde nodig op alle niveaus van overheid en bedrijfsleven.

Meer informatie

Het doel van de training Biodiversiteit in de praktijk is tweeledig:

 1. Begrip ontwikkelen van de natuurlijke processen die verantwoordelijk zijn voor de biodiversiteit
 2. Praktische richtlijnen verwerven die voortkomen uit deze natuurlijke processen, ter ondersteuning van de bevordering van biodiversiteit

De relatie tussen natuurlijke processen en biodiversiteit is niet altijd eenvoudig te overzien. In deze training werken we daarom toe naar het begrijpen van deze processen die verantwoordelijk zijn voor de diversiteit aan soorten. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Definitie en het belang van biodiversiteit
 • Belangrijke voorwaarden die biodiversiteit sterk beïnvloeden
 • Criteria die de mate van soortenrijkdom bepalen
 • Essentiële begrippen die belangrijk zijn in relatie tot biodiversiteit
 • Praktische richtlijnen (condities creëren) voor de inrichting, beheer en onderhoud om biodiversiteit te ontwikkelen
 • Inzicht in verschillende vormen van beheer en hun effect op biodiversiteit
 • De sterke relatie tussen biodiversiteit en actuele thema’s zoals verzuring, verzilting, verdroging, vernatting, verarming en verrijking
 • De nauwe band tussen biodiversiteit en de ecosysteemdiensten
 • De inzet van groen en blauw als middel om niet alleen biodiversiteit te verbeteren, maar ook om onze fysieke leefomgeving te versterken

De training Biodiversiteit in de Praktijk biedt essentiële nieuwe kennis voor beleidsvorming, beheer en onderhoud van gebieden. Voor een beleidsmedewerker kan het verhelderend zijn om praktijkvoorbeelden te horen van uitvoerende medewerkers, die direct verantwoordewlijk zijn voor de uitvoering. Omgekeerd kan het voor uitvoerend personeel verhelderend zijn om te begrijpen hoe het beleid omgaat met biodiversiteit. Uiteindelijk zorgt de meetlat voor een objectieve invulling van beleid, beheer en uitvoering.

De training is toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij groenbeheer, direct of indirect. Het is dus niet alleen bedoeld voor beheerders, ecologen, vakmensen en ontwerpers, maar ook voor andere belanghebbenden. De training gaat verder dan het alleen presenteren van feitenkennis; het biedt inzicht in de belangrijkste indicatoren die bijdragen aan een de soortenrijkdom. Deze indicatoren dienen als praktische richtlijnen voo effectief groenbeheer.

De training is begrijpelijk voor iedereen die die in het groen werkt of er indirect mee te maken heeft. Dus niet alleen voor beheerders, ecologen, vakmensen of ontwerpers maar ook voor andere belanghebbenden (bijvoorbeeld betrokken burgers). De training is geen opsomming van feitenkennis maar geeft inzicht in de indicatoren die van belang zijn voor een hoge soortenrijkdom. Deze indicatoren kunnen als ‘handvat’ worden gebruikt voor het groenbeheer. 

Tijdens deze training worden diverse leervormen gebruikt. Er is onder meer veel interactie binnen de groep; uitwisselen van kennis en ervaringen. Overdracht van kennis door de docent op basis van jarenlange ervaring en diverse praktijkvoorbeelden.

Zelfstudie door de deelnemer: doornemen achtergrondinformatie en maken opdrachten. Gedurende de training kan de IPC-trainer gevraagd worden voor feedback op casussen of het meedenken over eigen praktijksituaties. 

Het maximaal aantal deelnemers van deze training is 12 personen. Met het beperkt aantal personen wordt een maximale kennisoverdracht geborgd.

Deel deze pagina

Duur 2 dagen Locatie(s) IPC Groene Ruimte Arnhem of op locatie Prijs € 840,00 Inschrijven

Inclusief

Lesstof
Meetlat Biodiversiteit
Verklaring van deelname
Koffie / thee en lunch

Meer info? Meer informatie over maatwerk en incompany? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Neem contact op

Startdata - Biodiversiteit in de praktijk

Kies een datum om je in te schrijven.

12 sep

Arnhem - IPC Groene Ruimte

Dag 1:   12-09-2024     09:00 - 16:00
Dag 2:   19-09-2024     09:00 - 16:00
26 nov

Arnhem - IPC Groene Ruimte

Dag 1:   26-11-2024     09:00 - 16:00
Dag 2:   03-12-2024     09:00 - 16:00

Maatwerk / incompany

IPC Groene Ruimte heeft een zeer ruim opleidings- en trainingsaanbod voor mensen en organisaties die actief zijn in de fysieke leefomgeving. Door onze jarenlange ervaring met het samenstellen en ontwikkelen van opleidingen en trainingen, zijn wij eveneens specialist in maatwerk opleidingen en maatwerk trainingen.

Heb je collega’s die dezelfde training of opleiding willen volgen? Denk dan ook eens aan de mogelijkheden en voordelen van een incompany training of incompany opleidingen bij jouw op kantoor.

Maatwerk

Niet alleen een incompany training/opleiding is per persoon voordeliger dan wanneer je met een aantal collega's inschrijft voor een standaardtraining, je krijgt ook een nog een stuk maatwerk. Juist dit maatwerk zorgt ervoor dat jij en je collega’s effectief leren. Dit draagt vanzelfsprekend bij aan de ontwikkeling van jouw bedrijf of organisatie.

In overleg met onze trainers en opleidingsadviseurs kan je allerlei situaties uit de werkpraktijk aandragen. Deze situaties worden tijdens de training (uitgebreid) behandeld. Hierdoor heb je optimaal rendement. Bovendien kunnen trainingen met elkaar gecombineerd worden en kan je zelf aangeven of de trainingen een dag, halve dag of meerdere dagen moeten duren. Daarnaast zijn een aantal trainingen te combineren met code 95. Met de maatwerktrajecten van IPC Groene Ruimte profiteer je van maximale flexibiliteit die gepaard gaat met erkende kwaliteit.

De 5 redenen voor maatwerk van IPC Groene Ruimte

1. Voordeliger
Een incompany training of -opleiding is per deelnemer in veel gevallen voordeliger dan een training door middel van open inschrijving. Daarnaast bespaar je op reistijd, reiskosten en verloren arbeidsuren.

2. Maatwerk
De trainingen worden afgestemd op jouw organisatie en bedrijfsspecifieke omstandigheden want in een maatwerk opleiding of training is jouw specifieke behoefte het uitgangspunt.

3. Locatie
Je bent vrij om zelf de opleidingslocatie te bepalen. De training of opleiding kan op jouw eigen locatie gegeven worden, op voorwaarde dat deze voldoet aan de vooraf gestelde locatie-eisen (denk aan veiligheid en faciliteiten). Uiteraard zijn jouw collega's ook van harte welkom bij op het praktijkcentrum van IPC Groene Ruimte in Arnhem.

4.Certificaten/diploma
In samenwerking met jou wordt het gewenste resultaat na de opleiding of training bepaald. Afhankelijk van je doel en de speciaal voor jou organisatie ontwikkelde opleidingstrajecten, ontvangen jij en je collega’s een verklaring van deelname, een certificaat of een diploma.

5. Teamspirit
Samen een training of opleiding volgen draagt bij aan de onderlinge interactie en zorgt voor een betere opname en toepassing van de kennis en kunde in de praktijk. Daarnaast draagt samen leren bij aan de teamgeest.

5. Teamspirit
Meer informatie? Heb je een ontwikkelingsvraag of opleidingsbehoefte? Neem vrijblijvend contact op met Larissa Koops, Lisette Obbes of Diede Teunissen, de opleidingsadviseurs van IPC Groene Ruimte, via 026 355 01 00 of mail naar info@ipcgroen.nl. Hopelijk tot snel!

Referenties

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl