Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Er zijn nog geen dia's toegevoegd.

Vaktechnisch Toezichthouder Aanleg en onderhoud van watersystemen

Inhoud

In lijn met de eerder gerealiseerde trainingen Vaktechnisch Toezichthouder Boom en Vaktechnisch Toezichthouder Groenvoorziening, wordt in het voorjaar 2020 de training met certificering Vaktechnisch Toezichthouder Aanleg en Onderhoud Watersystemen geïntroduceerd.  

Met deze training komt IPC Groene Ruimte tegemoet aan de vraag naar verdieping van het toezichthouden op vakinhoudelijk gerelateerde onderdelen binnen een project. Daar waar het aan inhoudelijke kennis bij de opzichter of uitvoerder ontbreekt, wordt de Vaktechnisch Toezichthouder ingeschakeld.

Voorlichtingsbijeenkomst

Op dit moment zijn we druk bezig om de inhoud van de lessen af te stemmen. De training zal in het voorjaar van 2020 starten met een pilotgroep.

Wil je hier deel van uitmaken of wil je meer informatie over de training VTT Beheer en onderhoud Watersystemen dan nodigen wij je van harte uit voor de infomiddag op 18 maart 2020.
 

Staat er geen geschikte startdatum bij voor u of uw collega? Regelmatig plaatsen we nieuwe trainings- en opleidingsdata. Houd onze website in de gaten. 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 026-3550100

Meer informatie over de training en startdata treft u hieronder. 

Meer informatie

In het VMBO-, MBO- en HBO-onderwijs bestaat niet de mogelijkheid om geschoold te worden tot vaktechnisch toezichthouder.  Dit is een logisch gevolg van de eisen die aan deze functie worden gesteld. Voor het toezicht houden op werkzaamheden in een bepaald vakgebied is namelijk specifieke vakkennis, contractkennis en met name ervaring in het werkveld nodig. Op basis van dit fundament kun je je als persoon ontwikkelen tot een vaktechnisch toezichthouder.

Organisaties die watersystemen aanleggen en onderhouden nemen steeds meer afstand van de praktijk en de vakinhoud. Ze voeren de regie over de buitenruimte en besteden de werkzaamheden steeds vaker uit aan opdrachtnemers. Ze zijn hiertoe veelal budget- en proces gestuurd. Komt het dan wel goed met de aanleg en onderhoud van watersystemen en de werkzaamheden die er bij en er aan worden verricht? Kloppen deze werkzaamheden conform het contract en de in Nederland gelden wetten en regels?

Elk contract biedt ruimte voor interpretatie. Bovendien zijn watersystemen dynamisch van aard met veel elementen (kunstwerken, natuurzones, houtopstanden). Bovendien zijn watersystemen leefgebied voor levende organismen in, op en nabij het water. Een standaard contracttekst, hoe goed ook opgesteld, zal voor elk werk en bij elke watergang tot keuzes leiden. Dit behoeft in de praktijk de nodige aandacht van de partij die het werk uitvoert. Ook vanuit de opdrachtgever is hiertoe professioneel toezicht gewenst. Deze aandacht is op hoofdlijnen nodig voor kunnen focussen op het proces, alsmede op de inhoud: focus op het werk; het vakmanschap. 

De Vaktechnisch Toezichthouder Aanlegen Onderhoud Watersystemen staat voor zijn/haar vak en kan beoordelen of werkzaamheden op een juiste wijze zijn uitgevoerd.

In Nederland worden de meeste aanleg- en onderhoudswerkzaamheden in de buitenruimte gecontracteerd. De eigenaar/beheerder is de opdrachtgever en de partij die het werk uitvoert de opdrachtnemer. Hiervoor wordt met name gebruik gemaakt van de RAW-besteksystematiek.

Bij dergelijke contracten wordt een directie aangesteld met meestal een directievoerder en één opzichter/toezichthouder. De directie bewaakt het verloop van de realisatie en rapporteert naar de opdrachtgever.  De directie wordt bijgestaan door één of meerdere vaktechnisch toezichthouder(s). Deze houdt toezicht op de realisatie van specifiek vakinhoudelijke onderdelen van het werk volgens het RAW-bestek. Voor het vakgebied aanlegen onderhoud aan watersystemen heeft IPC Groene Ruimte de opleiding tot Vaktechnisch Toezichthouder Aanlegen Onderhoud Watersystemen ontwikkeld.

In de praktijk omvat het werk voor de Vaktechnisch Toezichthouder Aanlegen Onderhoud Watersystemen met name: toezicht op realisatie van specifieke aanleg- en onderhoudscontracten van watersystemen op gebied van:

 • Rivieren, kanalen en A-wateren (A-watergangen, tocht, wetering, vaart, vliet, gracht, geul, beek) Waterbodem
 • Oevers
 • Kunstwerken
 • Natte infrastructuur
 • Droge infrastructuur

In het contract zijn veelal de volgende werkzaamheden opgenomen:

 • Aanleg: watersysteem in staat brengen (ontgraven,herprofileren, opschonen, baggeren), aanleg kunstwerken
 • Onderhoud: watersysteem in stand houden (maaien taluds, schonen nat profiel en onderhouden kunstwerken)
 • Advies: visuele inspectie watersysteem
 • Behoud: bescherming watersysteem, natuurzones en naastliggende percelen tijdens uitvoering werkzaamheden.

De vaktechnisch toezichthouder toetst deze onderdelen op een gestructureerde wijze in de praktijk en rapporteert zijn/haar bevindingen aan de opzichter/toezichthouder van de directie.

Opdrachtgevers en directievoerders maken in de praktijk graag gebruik van deskundige vaktechnisch toezichthouders. Maar wanneer is iemand deskundig?

De Vaktechnisch Toezichthouder Aanlegen Onderhoud Watersystemen toont zijn/haar kennis en kunde aan door middel van een persoonscertificaat, uitgegeven door de Begeleidingscommissie van de opleiding Opzichter/Uitvoerder Buitenruimte. Dit certificaat is te behalen door te slagen voor het  examen.

Doelgroep:

 • Waterbeheerders die zelf toezicht houden op de realisatie van werkzaamheden aan watersystemen.
 • Toezichthouders die ingezet worden bij contracten over aanleg & onderhoud van watersystemen.
 • Peilbeheerders en onderhoudsmedewerkers die een volgende stap in hun carrière willen maken
 • Adviseurs die ingezet worden bij het toezicht houden op onderhoudscontracten aan watersystemen.

Op dit moment zijn we druk bezig om de inhoud van de lessen af te stemmen. De training zal in het voorjaar van 2020 starten met een pilotgroep.

Op 18 maart 2020 organiseert Jos Kroets (opleidingscoördinator) een informatiebijeenkomst over de inhoud, de duur en de investering in de nieuwe (pilot)training Vaktechnisch Toezichthouder Aanlegen Onderhoud Watersystemen.

Deel deze pagina

Duur 2,5 uur Locatie(s) IPC Groene Ruimte te Arnhem Prijs afhankelijk van de intake Inschrijven

Inclusief

koffie/thee

Meer info? Meer informatie over maatwerk en incompany? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Neem contact op

Startdata - Vaktechnisch Toezichthouder Aanleg en onderhoud van watersystemen

Er zijn geen startdata van deze opleiding bekend. Heeft u interesse in deze opleiding? Neem dan nu contact op.

Maatwerk / incompany

IPC Groene Ruimte heeft een zeer ruim opleidings- en trainingsaanbod voor mensen en organisaties die actief zijn in de fysieke leefomgeving. Door onze jarenlange ervaring met het samenstellen en ontwikkelen van opleidingen en trainingen, zijn wij eveneens specialist in maatwerk opleidingen en maatwerk trainingen.

Heb je collega’s die dezelfde training of opleiding willen volgen? Denk dan ook eens aan de mogelijkheden en voordelen van een incompany training of incompany opleidingen bij jouw op kantoor.

Maatwerk

Niet alleen een incompany training/opleiding is per persoon voordeliger dan wanneer je met een aantal collega's inschrijft voor een standaardtraining, je krijgt ook een nog een stuk maatwerk. Juist dit maatwerk zorgt ervoor dat jij en je collega’s effectief leren. Dit draagt vanzelfsprekend bij aan de ontwikkeling van jouw bedrijf of organisatie.

In overleg met onze trainers en opleidingsadviseurs kan je allerlei situaties uit de werkpraktijk aandragen. Deze situaties worden tijdens de training (uitgebreid) behandeld. Hierdoor heb je optimaal rendement. Bovendien kunnen trainingen met elkaar gecombineerd worden en kan je zelf aangeven of de trainingen een dag, halve dag of meerdere dagen moeten duren. Daarnaast zijn een aantal trainingen te combineren met code 95. Met de maatwerktrajecten van IPC Groene Ruimte profiteer je van maximale flexibiliteit die gepaard gaat met erkende kwaliteit.

De 5 redenen voor maatwerk van IPC Groene Ruimte

1. Voordeliger
Een incompany training of -opleiding is per deelnemer in veel gevallen voordeliger dan een training door middel van open inschrijving. Daarnaast bespaar je op reistijd, reiskosten en verloren arbeidsuren.

2. Maatwerk
De trainingen worden afgestemd op jouw organisatie en bedrijfsspecifieke omstandigheden want in een maatwerk opleiding of training is jouw specifieke behoefte het uitgangspunt.

3. Locatie
Je bent vrij om zelf de opleidingslocatie te bepalen. De training of opleiding kan op jouw eigen locatie gegeven worden, op voorwaarde dat deze voldoet aan de vooraf gestelde locatie-eisen (denk aan veiligheid en faciliteiten). Uiteraard zijn jouw collega's ook van harte welkom bij op het praktijkcentrum van IPC Groene Ruimte in Arnhem.

4.Certificaten/diploma
In samenwerking met jou wordt het gewenste resultaat na de opleiding of training bepaald. Afhankelijk van je doel en de speciaal voor jou organisatie ontwikkelde opleidingstrajecten, ontvangen jij en je collega’s een verklaring van deelname, een certificaat of een diploma.

5. Teamspirit
Samen een training of opleiding volgen draagt bij aan de onderlinge interactie en zorgt voor een betere opname en toepassing van de kennis en kunde in de praktijk. Daarnaast draagt samen leren bij aan de teamgeest.

5. Teamspirit
Meer informatie? Heb je een ontwikkelingsvraag of opleidingsbehoefte? Neem vrijblijvend contact op met Larissa Koops, Lisette Obbes of Diede Teunissen, de opleidingsadviseurs van IPC Groene Ruimte, via 026 355 01 00 of mail naar info@ipcgroen.nl. Hopelijk tot snel!

Referenties

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl