Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Fieldmanager Opleiding

Inhoud

Start opleiding Fieldmanager november 2023

Buitensportaccommodaties stellen hoge eisen aan de kwaliteit van velden, looppaden en omringend groen. Zowel sporters als publiek hebben zo hun wensen. Daarnaast zijn er ook ontzettend veel ontwikkelingen die van belang zijn bij een goed en duurzaam beheer en onderhoud van sportaccommodaties. Sommigen zijn kansen, anderen grote uitdagingen. Met de juiste kennis en kunde bewijst u uw vakmanschap en zorgt u voor tevreden klanten.

De opleiding Fieldmanager van IPC bevat enerzijds de vakkennis die nodig is voor beheer en onderhoud van sportaccommodaties anderzijds wordt uitgebreid stil gestaan bij ontwikkelingen en innovaties die bijdragen aan goed beheer. De lessen worden verzorgd door vakmensen met kennis en passie. Mede herdoor sluit onze opleiding naadloos aan bij de duurzame praktijk waarin je werkzaam bent.

Modulaire opleiding
Om er voor te zorgen dat ervaren en beginnende Fieldmanagers hun vak op een professioneel niveau kunnen (blijven) uitvoeren en op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken op de relevante vakgebieden, is er gekozen voor een modulaire opbouw van de opleiding. De modules worden in een cyclus van ongeveer 18 maanden gegeven waarbij rekening wordt gehouden met de pieken in de werkzaamheden van een Fieldmanager. Elke module wordt afgesloten met een toetsing. Wanneer de modules succesvol worden afgesloten ontvang je een certificaat voor de betreffende module. Het diploma wordt erkend door de brancheorganisaties.

Bekijk hier de video over Fieldmanager

Meer informatie

De modulaire opleiding Fieldmanager van IPC is een branche erkende opleiding. Hiermee wordt gegarandeerd dat de opleiding voldoet aan de eisen die branche vereniging BSNC en haar werkgroep Human Capital Turf Management stellen. 

De opleiding heeft als doel om beginnende en ervaren Fieldmanagers op te leiden tot experts die het vak volstaan en daarmee hun sportaccommodaties duurzaam onderhouden en beheren. IPC heeft op basis van actuele ontwikkelingen de inhoud van de Fieldmanager-opleiding klaargemaakt voor de toekomst. Het resultaat: een opleiding die je perfect voorbereid op je Fieldmanager modulaire toetsen en die aansluit op de actuele praktijk!


Communication is the key:
Hoe kan communicatie bijdragen aan een goede relatie met jouw medewerkers, partners en omgeving?

Goed communiceren met vele doelgroepen is erg belangrijk voor een Fieldmanager. In deze module leer je over diverse communicatiestijlen en hoe je jouw stijl af stemt op die van anderen. Daarnaast leer je hoe communicatie kan bijdragen aan een goede relatie met uw medewerkers of partners in de werkomgeving.

 

Wetten in het veld
Hoe vertaal je alle wetgeving naar goed fieldmanagement?

Als Fieldmanager ben je verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van kwalitatief goede velden. Daarnaast is het echter ook belangrijk dat de werkzaamheden op een veilige en Arbo-vriendelijke manier worden uitgevoerd en is het ook essentieel dat het beheer en onderhoud van sportaccommodaties geen negatieve gevolgen heeft voor het milieu rondom de accommodaties.

In deze module worden de belangrijkste onderdelen van de wetgeving en de ontwikkelingen die op stapel staan behandeld. Je leert de kennis te vertalen naar een goed beheer van de sportaccommodaties.


Managen van het veld: natuurgras
Waterhuishouding, voeding en bescherming, de ideale toplaag, robotisering

In deze module leer je, met behulp van de voorkennis die je al hebt, er voor te zorgen dat je natuurgrasvelden de juiste kwaliteit krijgen of behouden. Een goede kennis van de groeifactoren is belangrijk. Ook leerr je de kwaliteit van de velden te bepalen en op basis daarvan de juiste maatregelen te bepalen. In deze module wordt ook stil gestaan bij ontwikkelingen die van invloed zijn op het beheer en onderhoud van natuurgrasvelden, zoals klimaatverandering, nieuwe middelen en tools die bijdragen aan de kwaliteit van uw velden.

 

Meten en meer
Wat ga ik meten? Hoe ga ik meten? Wat doe ik met de metingen? Hoe draagt Big Data bij aan betere kwaliteit van velden?

Om de kwaliteit van uw veld te meten en te verbeteren is het nodig om metingen uit te voeren. Alleen meten heeft geen effect op de kwaliteit van de velden. Enerzijds is het belangrijk om de meetgegevens op de juiste manier te interpreteren zodat u kunt zien wat uw velden nodig hebben. Anderzijds is het ook belangrijk om regelmatig te meten om de effecten van bewerkingen of andere factoren in beeld te brengen.

In deze module leert u welke meetmethodes er bestaan en hoe deze op uw accommodatie kunnen worden toegepast. Ook leert u een goed monitoringsplan op te stellen, afgestemd op de eigen werkomgeving. Uiteraard leert u ook hoe deze meetgegevens verwerkt kunnen worden om met behulp van deze data het onderhoud van de sportvelden te optimaliseren.

 

Project management
Hoe kom ik van een idee tot de uitvoering? Wat voor afspraken maken we? Hoe leggen we het vast?

Naast de vakkennis die een Fieldmanager nodig heeft, is het ook belangrijk om de werkzaamheden te organiseren en te kunnen werken met externe partijen. In deze module leert u om projecten voor te bereiden. Dit wordt geleerd op basis van het principe van projectmatig werken.

Daarnaast leert u ook wat voor een contracten er zoal zijn voor afspraken met externe partijen. Van de meest voorkomende contracten leert u hoe deze te lezen en te gebruiken om samen met de externe partij de werkzaamheden conform de afspraken en het kwaliteitsniveau van het contract uit te voeren. Ook leert u hoe werkzaamheden die zijn uitgevoerd administratief kunnen worden vastgelegd ter bevordering van een goede financiële afhandeling.

 

Managen van het veld: kunstgras
Meten, aanleg, onderhoud, keuzes combineren met andere functies

Kunstgras is niet meer weg te denken op sportaccommodaties. De aanleg van kunstgrasvelden is een kostbare aangelegenheid en het is daarom ook enorm belangrijk dat we dit doen volgens de normen die zijn vastgelegd door NOC*NSF.

In deze module leert u hoe de realisatie of renovatie van een kunstgrasveld begeleid moet worden. U bent aan het eind van de module bekend met de meetprocessen en kwaliteitscontroles die bij de aanleg of renovatie van een kunstgrasveld komen kijken.

Daarnaast is het uiteraard ook erg belangrijk om de kunstgras velden goed te onderhouden. Hiervoor zijn, net als bij natuurgras, meten, monitoren en dataverwerking belangrijk.

De ontwikkelingen met betrekking tot kunstgras sportvelden staan niet stil. Steeds weer komen er nieuwe materialen en constructies op de markt. Het laatste vooral in combinatie met de taken die een Fieldmanager heeft inzake de zorgplicht. In deze module kijken we ook naar de ontwikkelingen en innovaties op het gebied van kunstgras.

 

Managen van het geld
Een blik in de toekomst, wat betekent dat voor de velden, het werk en de financiën?

Als afsluiting van de opleiding Fieldmanager toont u aan dat u in staat bent om een of meerdere sportaccommodaties te beheren. Het beheer van de sportaccommodaties moet aansluiten bij de wensen van de opdrachtgever met betrekking tot de accommodatie, maar zeker ook bij relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast leert u, op basis van eerder geleerde kennis, een goed onderhoudsplan voor een jaar of groeiseizoen op te stellen.

Bij dat laatste zijn niet alleen de juiste maatregelen belangrijk. Ook is het essentieel dat de kosten worden bewaakt. Het kan voorkomen dat het nodig is om een investering te doen om het onderhoud zo optimaal mogelijk uit te voeren. Daarom leert u ook om te begroten, een exploitatie op te stellen en een investeringsvoorstel te maken.

De modulaire opleiding Fieldmanager van IPC is een branche erkende opleiding. Hiermee wordt gegarandeerd dat de opleiding voldoet aan de eisen die branche vereniging BSNC en haar werkgroep Human Capital Turf Management stellen. 

De opleiding heeft als doel om beginnende en ervaren Fieldmanagers op te leiden tot experts die het vak volstaan en daarmee hun sportaccommodaties duurzaam onderhouden en beheren. IPC heeft op basis van actuele ontwikkelingen de inhoud van de Fieldmanager-opleiding klaargemaakt voor de toekomst. Het resultaat: een opleiding die je perfect voorbereid op je Fieldmanager modulaire toetsen en die aansluit op de actuele praktijk!

Om de opleiding Fieldmanager tot een succes te maken heb je wel enige voorkennis nodig. Bij aanvang van de opleiding ben je bekend met programma’s als Word, Exel en PowerPoint of gelijkwaardig. Ook beheers je de Nederlandse taal voldoende om alle lesstof te begrijpen. Daarnaast beheers je de basiskennis met betrekking tot onderhoud van natuurgras en kunstgras. Of jouw voorkennis voldoende is, wordt besproken in het intakegesprek/ adviesgesprek.

Fieldmanager worden met behulp van “Blended Learning”

Voor de opleiding wordt gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving (ELO). Binnen de ELO kunnen ook praktijkopdrachten verstrekt en ingeleverd worden. Hierdoor kan de theorie binnen de eigen werkomgeving in de praktijk getoetst en geoefend worden. Via de ELO krijgt de cursist feedback van de trainer over de ingeleverde praktijkopdrachten. Ook wordt het lesmateriaal op de ELO aangeboden in de vorm van e-learnings waarbij de deelnemer toegankelijke theoretische kennis in de eigen tijd kan leren. Zodoende kunnen de contact momenten efficiënter worden gebruikt. Door deze manier van leren wordt de deelnemer meer gestimuleerd om op een praktische wijze de benodigde kennis tot zich te nemen en wordt de tijd tijdens de contactlessen beter benut.

Deel deze pagina

Duur intake 1,5 uur | deeltijdopleiding 18 maanden Locatie(s) IPC Groene Ruimte te Arnhem Prijs vanaf afhankelijk van de intake Startdatum Intake aanvraag

Inclusief

Adviesgesprek
Opleidingsplan en offerte

Meer info? Meer informatie over maatwerk en incompany? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Neem contact op

Maatwerk / incompany

IPC Groene Ruimte heeft een zeer ruim opleidings- en trainingsaanbod voor mensen en organisaties die actief zijn in de fysieke leefomgeving. Door onze jarenlange ervaring met het samenstellen en ontwikkelen van opleidingen en trainingen, zijn wij eveneens specialist in maatwerk opleidingen en maatwerk trainingen.

Heb je collega’s die dezelfde training of opleiding willen volgen? Denk dan ook eens aan de mogelijkheden en voordelen van een incompany training of incompany opleidingen bij jouw op kantoor.

Maatwerk

Niet alleen een incompany training/opleiding is per persoon voordeliger dan wanneer je met een aantal collega's inschrijft voor een standaardtraining, je krijgt ook een nog een stuk maatwerk. Juist dit maatwerk zorgt ervoor dat jij en je collega’s effectief leren. Dit draagt vanzelfsprekend bij aan de ontwikkeling van jouw bedrijf of organisatie.

In overleg met onze trainers en opleidingsadviseurs kan je allerlei situaties uit de werkpraktijk aandragen. Deze situaties worden tijdens de training (uitgebreid) behandeld. Hierdoor heb je optimaal rendement. Bovendien kunnen trainingen met elkaar gecombineerd worden en kan je zelf aangeven of de trainingen een dag, halve dag of meerdere dagen moeten duren. Daarnaast zijn een aantal trainingen te combineren met code 95. Met de maatwerktrajecten van IPC Groene Ruimte profiteer je van maximale flexibiliteit die gepaard gaat met erkende kwaliteit.

De 5 redenen voor maatwerk van IPC Groene Ruimte

1. Voordeliger
Een incompany training of -opleiding is per deelnemer in veel gevallen voordeliger dan een training door middel van open inschrijving. Daarnaast bespaar je op reistijd, reiskosten en verloren arbeidsuren.

2. Maatwerk
De trainingen worden afgestemd op jouw organisatie en bedrijfsspecifieke omstandigheden want in een maatwerk opleiding of training is jouw specifieke behoefte het uitgangspunt.

3. Locatie
Je bent vrij om zelf de opleidingslocatie te bepalen. De training of opleiding kan op jouw eigen locatie gegeven worden, op voorwaarde dat deze voldoet aan de vooraf gestelde locatie-eisen (denk aan veiligheid en faciliteiten). Uiteraard zijn jouw collega's ook van harte welkom bij op het praktijkcentrum van IPC Groene Ruimte in Arnhem.

4.Certificaten/diploma
In samenwerking met jou wordt het gewenste resultaat na de opleiding of training bepaald. Afhankelijk van je doel en de speciaal voor jou organisatie ontwikkelde opleidingstrajecten, ontvangen jij en je collega’s een verklaring van deelname, een certificaat of een diploma.

5. Teamspirit
Samen een training of opleiding volgen draagt bij aan de onderlinge interactie en zorgt voor een betere opname en toepassing van de kennis en kunde in de praktijk. Daarnaast draagt samen leren bij aan de teamgeest.

5. Teamspirit
Meer informatie? Heb je een ontwikkelingsvraag of opleidingsbehoefte? Neem vrijblijvend contact op met Larissa Koops, Lisette Obbes of Diede Teunissen, de opleidingsadviseurs van IPC Groene Ruimte, via 026 355 01 00 of mail naar info@ipcgroen.nl. Hopelijk tot snel!

Referenties

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl