Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Nationaal Grofwildsymposium 2013

26 november 2013
Op vrijdag 8 november heeft het tweejaarlijks Nationaal Grofwildsymposium plaatsgevonden op de unieke locatie het Aardhuis in Kroondomein het Loo. IPC Groene Ruimte, Stichting Het Aardhuis, Kroondomein het Loo, Staatsbosbeheer, het Gelders Landschap, Natuurmonumenten en Dienst Vastgoed Defensie organiseerden gezamenlijk dit Grofwildsymposium, met als actueel onderwerp ‘Maatschappelijke Kosten en Baten van Grofwild’.

 

In een aantal inleidingen werd aan zo’n 100 overheidsmedewerkers, terreineigenaren en verenigingsbestuurders inzicht en richting gegeven aan de kansen die er zijn om op een verantwoorde wijze het grofwild te behouden, beheren en benutten als samenwerkende partijen in de leefgebieden van het grofwild. 

Volgens Recron Gelderland, de vereniging van recreatieondernemers, biedt de huidige maatschappelijke ontwikkeling grote kansen voor samenwerking tussen terreineigenaren/beheerders en de recreatieondernemers. Ondernemen in de natuur dient samen beter georganiseerd te worden. 

Wildslagerij Ter Weele is een zelfstandig ondernemer die fors heeft geïnvesteerd in zijn bedrijf om Veluws grofwild op een juiste en verantwoorde wijze te kunnen verzamelen, verwerken en op een aantrekkelijke wijze aan de man en vrouw te brengen. Het bleek een schot in de roos: gebiedseigen wild is een meer dan welkom product voor de consument in alle lagen van de bevolking.

Groennetwerk Apeldoorn gaf een verhelderende visie op de schaduwzijde van grofwild in de leefomgeving. Aanrijdingen met grofwild hebben grote impact. Aanrijdingen veroorzaken niet alleen blikschade en economische schade, maar hebben ook grote impact op de betrokken bestuurders en bijrijders. Dodelijke slachtoffers,  letselschade en angst- en schuldgevoelens zijn de aspecten die aan orde zijn. Deze maatschappelijke aspecten verdienen meer aandacht in de omgang met wildaanrijdingen.

Waternet gaf inzicht in het beheer van grofwild, in bijzonder damherten, in een stedelijke omgeving waar miljoenen mensen wonen. Draagvlak voor beheermaatregelen is in deze gebieden bepalend. Hiervoor zijn veiligheid, toegankelijkheid en transparantie bepalende criteria. Hoge hekwerken scheiden inmiddels de Amsterdamse waterleidingduinen (leefgebiedkern van de damherten) om de verkeersveiligheid te waarborgen. Elke ingreep in de populatie dient op zuivere en duidelijke argumentatie te berusten. Hierbij moeten vele alternatieven worden afgewogen om draagvlak te creëren. De boodschap is dat transparantie allesbepalend is voor maatschappelijk draagvlak: deel wat je afwegingen zijn en laat zien wat je doet.

Aansluitend werd door de rentmeester van Landgoed Middachten inzicht gegeven in hoe een lokale eigenaar/beheerder omgaat met de kosten en baten van grofwild. Het grofwild hoort bij het Veluwse landgoed en is onderdeel van de exploitatie ervan. Enerzijds zijn er de inkomsten uit de jacht en het wildbraad en anderzijds de kosten van de jachtopzichter terreininrichting en de schade aan gewassen. Maatschappelijke kosten en baten integreren in de exploitatie is in ontwikkeling. Hiervoor is samenwerking met de buren, ondernemers en overheid in het leefgebied van het grofwild de sleutel en daar wordt nu ook sterk op ingezet.

IPC Groene Ruimte en de Faunabeheereenheid Gelderland volgden met inzicht in de maatschappelijke kosten en baten op regionaal niveau. De maatschappelijke belangen zijn in de huidige situatie bepalend voor het beheer van het grofwild. Er wordt daarbij veel aan de kostenkant gewerkt, zoals het beperken van (economische) schade aan wettelijke belangen. De bedreiging daarbij is de verhekking van het landschap om grofwild te weren van wegen en landbouwgebieden. Aan de batenzijde wordt er net als op het lokale niveau gezocht naar samenwerking om de leefgebieden van het grofwild samenhangend te exploiteren.

De Gedeputeerde Gelderland, de heer Van Dijk  gaf in zijn bijdrage de boodschap mee dat maatschappelijke belangen niet alleen economische belangen zijn, maar dat vooral de menselijke belangen een grote rol spelen in de besluitvorming. Veiligheid staat voor de provincie hoog op de agenda, evenals het draagvlak bij de inwoners van de leefgebieden van het grofwild voor de wijze van het beheer van het grofwild.

Professor dr. Carl Koopmans van de VU en SEO gaf ten slotte inzicht in een beproefde methodiek om vanuit economisch perspectief argumentatie te leveren voor het onderbouwen van keuzes in beheer van grofwild, de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, MKBA.

Met deze methodiek is het mogelijk de kosten en baten van alle aspecten van grofwild in een gebied economisch te kwantificeren en daarmee de economische basis te leggen voor bestuurlijke beleidsmatige keuzes. Deze methodiek is zeker aan te bevelen om een goed economisch inzicht te verwerven van de aspecten die veelal wel bekend zijn, maar niet gekwantificeerd in euro’s.

Burgemeester Van de Hoeve van de gemeente Putten leidde het grofwildsymposium als dagvoorzitter op een prettige en professionele wijze. In zijn afsluiting legde hij de basis naar de toekomst door de organisatie aan te sporen om dit symposium de start te laten zijn voor brede, professionele en ondernemende  samenwerking in het grofwildbeheer.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met:

Ing. R.H.J. Borst, senior adviseur Fauna-, en Leefgebiedbeheer IPC Groene Ruimte

r.borst@ipcgroen.nl

Deel deze pagina

Terug naar overzicht
Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl