Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Vakmanschap is meesterschap! Nieuwe praktijkmodule Schottekens en nazoek

26 november 2013

Faunabeheer is een vak dat in Nederland steeds sterk in ontwikkeling is en waarin je nooit bent uitgeleerd. IPC Groene Ruimte voorziet ook bij dit vakgebied in een leven lang leren, zowel in theorie als in de praktijk. Faunabeheer is bij ons een van de centrale thema’s, waarin we met onze partners samenwerken aan de vragen van vandaag en de ontwikkeling voor de toekomst.

Aanschot

Snelle ontwikkeling
In de afgelopen 10 jaar is de ontwikkeling in het vakgebied faunabeheer heel snel gegaan. Er was in korte tijd natuurwetgeving. Volgend hierop zijn er op alle niveaus in de praktijk nieuwe standaarden ontwikkeld en methodieken, producten en middelen in gang gezet. IPC Groene Ruimte was en is steeds betrokken en ook leidend bij deze ontwikkelingen.  Wij en onze partners (zoals Vereniging Het Reewild) hebben immers de kennis en kunde in huis. Enkele bekende resultaten in deze ontwikkeling zijn defaunabeheerplannen, de leefgebiedbenadering in faunabeheer met als pilot het reeënbeheer, de nieuwe opleiding praktisch grofwildbeheer,  en recent hetjachtschietpaspoort.

Cursus Reeënbeheer: al meer dan 500 deelnemers
In deze periode is ook de Cursus Reeënbeheer VHR tot stand gekomen en geborgd. Deskundigen van de VHR hadden vanuit hun passie voor reeënbeheer in de loop der jaren verschillende cursussen ontwikkeld met hetzelfde doel: het ontwikkelen van kennis en vaardigheid bij reeënbeheerders. De VHR heeft deze cursussen samen met haar docenten gevormd tot een landelijk uniforme cursus. Zij heeft er vervolgens voor gekozen om de examinering onder te brengen bij de examendienst van IPC Groene Ruimte. De al eerder genoemde begeleidingscommissie grofwild, waarin terreinbeheerders, provincie, verenigingen en particuliere terreineigenaren vertegenwoordigd zijn, bewaakt ook de kwaliteit en ontwikkeling van het examen. Al meer dan 500 reeënbeheerders volgden deze uniforme cursus reeënbeheer VHR die geborgd is in de sector. Een goede ontwikkeling van mensen, reeënbeheerders, met als doel het welzijn van reeën en het duurzaam planmatig beheer van reeën.

Nieuwe praktijkmodule: schottekens en nazoek voor reeënbeheerders
Van de cursisten van de cursus reeënbeheer VHR kwam veelvuldig de vraag naar diepgang op het onderdeel schottekens en nazoek. In overleg met de VHR en de begeleidingscommissie grofwild heeft IPC Groene Ruimte hierom zijn praktijkmodule schottekens en nazoek uit de grofwildopleiding beschikbaar gesteld voor reeënbeheerders die met goed gevolg de  cursus reeënbeheer VHR hebben afgerond.

Deze praktijkmodule schottekens en nazoek is onderdeel van de praktijkcursus reeënbeheer die IPC Groene Ruimte met Staatsbosbeheer aan het ontwikkelen is. Doel van deze praktijkcursus is om, net als bij de grofwildcursus, reeënbeheerders inzicht te geven in alle aspecten van het reeënbeheer in de praktijk. De cursus bestaat uit een aantal praktijkmodules waaronder  schottekens en nazoek, aanspreken en leeftijdsbeoordeling reeën, wapenonderhoud en schietvaardigheid, gevolgd door een periode waar de praktijk van het reeënbeheer onder begeleiding van een mentor wordt uitgevoerd. Dit najaar is de praktijkcursus reeënbeheer modulair beschikbaar. Ook bij deze cursus is het ontwikkelen van vakmanschap in het faunabeheer het uitgangspunt.

De praktijkmodule is ontwikkeld in samenwerking met professionals van de stichting zweethonden Nederland en IPC. Reeënbeheerders die in het bezit van het diploma reeënbeheer VHR zijn, kunnen zich voor deze cursus aanmelden bij IPC Groene Ruimte. 

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met:

Hans Spek, trainer/adviseur Faunabeheer
h.spek@ipcgroen.nl 

of met onze accountmanager:

Lisette Obbes
E: 
l.obbes@ipcgroen.nl
M: 06 21 23 40 22 

Larissa Koops
E: 
l.koops@ipcgroen.nl
M: 06 21 23 40 28

U kunt ook onze algemene contactgegevens gebruiken:

T 026 - 355 0100
E info@ipcgroen.nl

Deel deze pagina

Terug naar overzicht
Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl