Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

In 7 stappen naar duurzaam en planmatig groenbeheer

03 september 2013

Een methode die zorgdraagt voor betere kwaliteit groen, minder kosten en draagvlak bij burgers, bestuur en vakmensen

Bij het professionele beheer van groen in de openbare ruimte worden betrokkenen nogal eens geconfronteerd met knelpunten. Zo kunnen collega's op een verschillende lijn zitten over het plan van aanpak binnen de organisatie, er is te weinig communicatie tussen alle betrokkenen, er kunnen vragen zijn van burgers over beheeringrepen, de politiek moet beslissingen nemen op basis van juiste argumenten, er wordt niet duurzaam gewerkt, enzovoort. De gevolgen daarvan zijn: kostenoverschrijdingen, weinig draagvlak en een eindbeeld dat uiteindelijk niet wordt gerealiseerd!

De training In 7 stappen naar duurzaam en planmatig groenbeheer helpt u de blokkades te herkennen, ze op te ruimen en op planmatige en duurzame wijze kwaliteitsdoelen te realiseren. Centraal in de training staan vakinhoudelijke kennis, communicatie en procesinzicht. Deze disciplines zijn onmisbaar om van strategisch beleid naar uitvoer te komen. Breed gedragen randvoorwaarden en criteria op basis van kennis zorgen uiteindelijk voor een zakelijke en heldere communicatie tussen alle betrokken partijen.

De 7 stappen die leiden tot duurzaam en planmatig groenbeheer:
1
 creëren van organisatorisch en politiek draagvlak;
2 effectieve communicatie met burgers;
3 effectieve communicatie van strategisch tot operationeel niveau;
4 verbeteren van prijs-kwaliteitverhouding;
5 ombuigen van inspannings- naar resultaatverplichting;
6 ontwikkelen van beheer- en onderhoudsplannen;
7 implementeren van nieuwe methoden en technieken.

Gemeten effecten in de gemeentelijke praktijk na deelname aan de training:
- minder klachten van de burger (tot meer dan 20%);
- minder ziekteverzuim, als gevolg van een aangenamere werksfeer;
- handhaving van het reguliere budget door goede communicatie met de politiek;
- efficiëntere besteding van het onderhoudsbudget door een operationele planning;
- optimale functievervulling tegen minimale kosten, als gevolg van resultaatgerichte en   efficiënte beheer- en onderhoudsplannen;
- minder groenonderhoud door efficiënter werken;
- meer kennis van en rekening houden met natuurlijke processen;
- efficiëntere inzet van mens en machine.

biodiversiteit

Basisboek Groenontwerp en beheer

De methodiek voor groenbeheer die in de training centraal staat, wordt uitgebreid en met veel illustraties beschreven in de nieuw te verschijnen uitgave van IPC Groene Ruimte, Basisboek Groenontwerp en –beheer. In dit boek wordt ook het groenontwerpproces betrokken, gezien vanuit het (toekomstige) beheer. Toepassing van deze methode leidt in alle situaties tot het gewenste eindbeeld, tegen minimale kosten en met een maximale kwaliteit. In het boek wordt uitgelegd dat twee processen als een rode draad door het gehele groenproces lopen: natuurlijke en organisatorische processen. Deze processen zijn leidend in het gehele groenproces. Inzicht in deze twee processen betekent inzicht in het totale proces van groenontwerp en –beheer: het zorgt ervoor dat er beter wordt samengewerkt, dat beslissingen meer voor de lange termijn worden genomen en dat er wordt geargumenteerd en gecommuniceerd op basis van feiten. Duurzaamheid op de korte én lange termijn is al tijdens de ontwerpfase een belangrijke factor.

Het resultaat: de organisatie bespaart geld (op den duur kan deze aanpak leiden tot een aanzienlijke besparing, soms tot wel 50%!), maar verdient ook direct geld en draagvlak: het eindbeeld uit het ontwerp wordt bereikt; bedrijven en burgers hebben weinig klachten, omdat het resultaat aan hun verwachtingen voldoet en omdat er weinig wordt ingegrepen; beheer is extensief, waardoor de beheerkosten laag zijn en blijven.

Het Basisboek verschijnt eind oktober.

U kunt zich voor de training inschrijven via de productpagina.
Wilt u meer informatie over de training en/of het Basisboek groenontwerp en -beheer? Neemt u dan contact op met:

Rob Arbeider, adviseur en trainer IPC Groene Ruimte
r.arbeider@ipcgroen.nl
M 06 – 2151 7622

of met een van onze accountmanagers:

Mascha Smit
m.smit@ipcgroen.nl
M: 06 - 52 69 81 70


Lisette Obbes
E: 
l.obbes@ipcgroen.nl
M: 06 - 21 23 40 22

Larissa Koops
E: 
l.koops@ipcgroen.nl
M: 06 - 21 23 40 28

Deel deze pagina

Terug naar overzicht
Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl