Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Wilt u ook succesvol werken met geintegreerde contracten in de buitenruimte?

12 juni 2013

Bij opdrachtgevers in de buitenruimte (zoals waterschappen, gemeenten, provincies, terreinbeherende organisaties en particuliere organisaties) worden steeds meer projecten uitgevoerd volgens geïntegreerde contracten: het ontwerpen en uitvoeren van het project door één marktpartij. De focus voor de toepassing van deze contractvorm was in het verleden met name gericht op ‘technische aanlegprojecten’ als dijkverbeteringswerken, bruggen, wegen, persleidingen en RWZI’s.  Maar ook de uitvoering van projecten waarin ‘zachte functies’ een belangrijke rol hebben (zoals landschap, ecologie, recreatie, omgeving, communicatie, projectmanagement), worden vaker uitgevoerd volgens geïntegreerde contracten. Bij de uitvoering van de reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden volgen opdrachtgevers in de buitenruimte steeds vaker deze landelijke trend.

Geïntegreerde contractvormen: ‘learning by doing’
Voor het goed kunnen begrijpen en toepassen van de geïntegreerde contractvormen is basiskennis, maar vooral ook ervaring bij de medewerkers belangrijk voor het doen welslagen van de projecten. IPC Groene Ruimte, vertaler van kennis naar kunde bij uitstek, wordt steeds regelmatiger betrokken bij de ontwikkeling van kennis en kunde op het gebied van geïntegreerde contracten bij opdrachtgevers in de buitenruimte. In samenwerking met de CROW-basistrainingen zorgt IPC voor verankering van de kennis door het toepassen van het ‘learning by doing’-concept: de medewerkers van opdrachtgevers in de buitenruimte voeren het project uit volgens UAVgc-2005 en IPC zorgt voor de begeleiding en professionalisering van de medewerkers tijdens de uitvoering het project. Het leereffect van deze aanpak is enorm efficiënt. Door ook de projectbegeleiding niet meer uit te besteden blijven opdrachtgevers de noodzakelijke actuele kennis ontwikkelen en continu verankeren in de praktijk.

Opdrachtgevers én opdrachtnemers
Hetzelfde geldt voor de opdrachtnemers: om mee te kunnen doen met aannemen van projecten in de buitenruimte volgens geïntegreerde contracten moeten aannemers zich hierin ontwikkelen. Deze contractvorm vraagt immers andere competenties van de medewerkers van de aannemingsorganisatie in vergelijking met de traditionele contractvormen (RAW-bestek). En omdat er steeds meer volgens geïntegreerde contracten gewerkt gaat worden in de buitenruimte, is kennisontwikkeling voor deze partijen van levensbelang. Ook voor deze groep wordt IPC vaak ingeschakeld voor het ontwikkelen en borgen van kennis met trainingen, begeleiding en advisering.

IPC en geïntegreerde contracten
IPC kan dit uitvoeren door op de hoogte te zijn van de toe te passen uitgangspunten en voorwaarden bij geïntegreerde contracten: UAVgc-2005. Hiertoe werkt IPC nauw samen met de CROW en betrekt hun kennis waar nodig. Daarna vertaalt IPC, met kennis van de vakgebieden in de buitenruimte, deze kennis naar de medewerkers in de werkelijke beroepspraktijk: het project buiten.

Het resultaat:  een goed verlopen project volgens de regels en de voorwaarden van een geïntegreerd contract én actuele kennisontwikkeling en opgedane ervaringen bij/door medewerkers van de opdrachtgevende én de opdrachtnemende organisatie.

Themabijeenkomst geïntegreerde contracten
IPC Groene Ruimte heeft een themabijeenkomst over geïntegreerde contracten in voorbereiding. Op deze bijeenkomst komen succesvol verlopen projecten volgens geïntegreerde contracten voorbij, maar ook de valkuilen uit de praktijk. Wilt u deze themabijeenkomst in het najaar bijwonen, of wilt u er meer informatie over hebben? Stuur ons dan een e-mail o.v.v. ThemadagGC naar marketing@ipcgroen.nl en laat uzelf op de maillist plaatsen. 

Deel deze pagina

Terug naar overzicht
Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl