Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Nieuwe training: Nieuwe aanbestedingswet

16 mei 2013

Nieuwe eendaagse cursus bij IPC Groene Ruimte:

Uitwerking van de EMVI volgens de nieuwe aanbestedingswet: kwaliteitsplannen opstellen en beoordelen

Per 1 april 2013 is de nieuwe aanbestedingswet in werking getreden. Wat betekent dat voor u?

Economisch Meest Voordelige Inschrijving
De nieuwe aanbestedingswet heeft direct grote gevolgen voor partijen die in de buitenruimte actief zijn, zowel voor opdrachtgevers als aannemers. Overheidsinstanties zijn namelijk in het kader van deze nieuwe wet  in basis verplicht om bij Europese, openbare en onderhandse aanbestedingen te gunnen op basis van het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).  De inschrijver die het hoogst scoort op zowel kwaliteit als prijs, zal voor de opdracht in aanmerking komen. De aanbesteder mag alleen nog gunnen op laagste prijs als wordt gemotiveerd waaróm er op laagste prijs wordt gegund.

Tot nu toe werd bij de aanbesteding van de traditionele RAW-bestekken voor inrichting en beheer van groen, blauw en grijs overwegend gegund op het gunningscriterium ‘laagste prijs’.  De aanbesteder mag vanaf 1 april alleen nog gunnen op laagste prijs als wordt gemotiveerd waaróm op laagste prijs wordt gegund.

Kwaliteit
Dat betekent voor u dat u op korte termijn invulling moet geven aan het aandeel ‘kwaliteit’ in de bestekken en de uitvoering ervan. De opdrachtgever moet de kwaliteitseisen formuleren en opnemen in het bestek. De aannemer moet bij de inschrijving een ‘kwaliteitsplan’ c.q. ‘plan van aanpak kwaliteit’ indienen waaruit de kwaliteitsaanpak van de aannemer in het project blijkt. Hoe beter de aannemer het  ‘kwaliteitsplan’ c.q. ‘plan van aanpak kwaliteit’ opstelt en borgt, hoe groter de kans op het verwerven van de opdracht.

Gegarandeerd​ grotere kans op gunning
In het kader van de nieuwe wetgeving heeft IPC Groene Ruimte de eendaagse training Uitwerking van de EMVI volgens de nieuwe aanbestedingswet: kwaliteitsplannen opstellen en beoordelen  ontwikkeld. Na het volgen van deze training hebt u gegarandeerd meer kans op het verkrijgen van de gunning van het project waarvoor u hebt ingeschreven tijdens de aanbesteding.

Inhoud training: Uitwerking van de EMVI volgens de nieuwe aanbestedingswet: kwaliteitsplannen opstellen en beoordelen:

  • de nieuwe aanbestedingswet: de belangrijkste wijzigingen op een rij;
  • het gunningscriterium EMVI;
  • het bepalen van de functies van het project waarvoor kwaliteit van belang is;
  • het ontwikkelen van kwaliteitsplannen op maat;
  • het beoordelen van de ingediende kwaliteitsplannen in de aanbestedingsfase;
  • het beoordelen en borgen van de gemaakte afspraken in de kwaliteitsplannen tijdens de uitvoeringsfase (directievoering UAV 1989/2012, UAVgc-2005);
  • plannen van aanpak voor het geven van invulling aan de onderscheiden onderdelen in het kwaliteitsplan (bijvoorbeeld projectorganisatie, wetgeving (zoals FF-wet), veiligheid en gezondheid, directievoering UAV en toezicht etc.);
  • toezichtplannen, gebaseerd op de kwaliteitsplannen van de aannemers;
  • het beoordelen en borgen van de gemaakte afspraken in de kwaliteitsplannen tijdens de uitvoeringsfase (directievoering UAV 1989/2012, UAVgc-2005).

Kosten: € 395,= per persoon per dag.

Meer weten? Kijkt u dan in onze webshop of neem contact op met de trainer:
Jos Kroets, adviseur Projectmanagement. 

of met één van onze accountmanagers:

> Mascha Smit, m.smit@ipcgroen.nl, of bel: 06 - 52 69 81 70
> Lisette Obbes, l.obbes@ipcgroen.nl of bel 06 - 21 23 40 22
> Larissa Koops, l.koops@ipcgroen.nl of bel 06 - 21 23 40 28

Deel deze pagina

Terug naar overzicht
Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl