Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Invoering nieuwe aanbestedingswet

19 maart 2013

‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’

De nieuwe aanbestedingswet heeft direct grote gevolgen voor partijen die in de buitenruimte actief zijn: zowel opdrachtgevers als aannemers. Waarom? Overheidsinstanties zijn namelijk in basis verplicht om bij Europese, openbare en onderhandse aanbestedingen te gunnen op basis van het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De aanbesteder mag alleen nog gunnen op laagste prijs als wordt gemotiveerd waarom op laagste prijs wordt gegund.

De EMVI-methodiek stimuleert opdrachtgevers en opdrachtnemers om aanbestedingen duurzaam in te richten. Prijs, kwaliteit en duurzaamheid worden ter beoordeling naast elkaar gezet. Tot nu toe werd bij de aanbesteding van de traditionele RAW-bestekken voor inrichting en beheer van groen, blauw en grijs overwegend gegund op het gunningscriterium ‘laagste prijs’. Vanaf 1 april zal de inschrijver, die het hoogst scoort op zowel kwaliteit als prijs, voor de opdracht in aanmerking komen.

Kwaliteit: Dat betekent voor u dat u op korte termijn invulling moet geven aan het aandeel ‘kwaliteit’ in de bestekken en de uitvoering ervan. De opdrachtgever moet de kwaliteitseisen formuleren en opnemen in het bestek. De aannemer moet bij de inschrijving een ‘kwaliteitsplan’ c.q. ‘plan van aanpak kwaliteit’ indienen op basis waaruit de kwaliteitsaanpak van de aannemer in het project blijkt. Hoe beter de aannemer het  ‘kwaliteitsplan’ c.q. ‘plan van aanpak kwaliteit’ opstelt en borgt, hoe groter de kans op het verwerven van de opdracht.

Zélf stappen zetten: IPC heeft veel ervaring bij het ondersteunen van zowel opdrachtgevers als aannemers bij het formuleren en borgen van het kwaliteitsdeel in de aanbestedingen van buitenruimteprojecten, zowel traditioneel als volgens EMVI, en in de borging ervan in de uitvoeringsfase. IPC stelt u in staat om zèlf de noodzakelijke stappen te zetten door u en uw organisatie te trainen, adviseren en begeleiden, op de volgende onderdelen:

Voor opdrachtgevers/aanbesteders:

  • het bepalen van de functies van het project waarvoor kwaliteit van belang is;
  • het opstellen van kwaliteitseisen en toetsingscriteria van het project; 
  • het beoordelen van de ingediende kwaliteitsplannen.
  • het beoordelen en borgen van de gemaakte afspraken in de kwaliteitsplannen tijdens de uitvoeringsfase (directievoering UAV 1989/2012, UAVgc-2005);
  • het ontwikkelen van (formats voor) toezichtplannen op maat, gebaseerd op de kwaliteitsplannen van de aannemer.

Voor aannemers en groenbedrijven:

  • het ontwikkelen van (formats voor) kwaliteitsplannen op maat;
  • het  ontwikkelen van (formats voor) plannen van aanpak voor geven van invulling aan de onderscheiden onderdelen in het kwaliteitsplan (bijvoorbeeld Projectorganisatie, wetgeving (zoals FF-wet), Social return, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid, directievoering UAV en toezicht etc.) ;
  • het beoordelen en borgen van de gemaakte afspraken in de kwaliteitsplannen tijdens de uitvoeringsfase (directievoering UAV 1989/2012, UAVgc-2005);

Geïnteresseerd? Neemt u dan contact op met: Jos Kroets, adviseur Projectmanagement of met één van onze accountmanagers:

> Mascha Smit, m.smit@ipcgroen.nl, of bel: 06 - 52 69 81 70
> Lisette Obbes, l.obbes@ipcgroen.nl of bel 06 - 21 23 40 22
> Larissa Koops, l.koops@ipcgroen.nl of bel 06 - 21 23 40 28

Deel deze pagina

Terug naar overzicht
Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl