Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Zorgvuldig handelen tijdens groenonderhoud in 2014

20 december 2013

In 2014 wordt de nieuwe gedragscode Beheer Groenvoorzieningen van Stadswerk van kracht. Op dit moment doorloopt deze gedragscode de goedkeuringsperiode bij Dienst Regelingen. De insteek was om een naadloze overgang tussen versie 1 en versie 2 te bewerkstelligen in december 2013. Helaas gaat dit niet lukken. Het streven is nu om de goedkeuring vóór het voorjaar van 2014 rond te hebben.

Per 20 december 2013 is het juridische inzetbereik van de bestaande gedragscode dan ook beperkt. De aanpak in de praktijk dient te resulteren in het voorkomen van een overtreding van de Flora- en faunawet. Er geldt namelijk geen vrijstelling voor het beperken van schade. Nu is dat ook altijd de insteek geweest van het zorgvuldig handelen conform deze gedragscode. Met name het inzetten van deskundige vakkrachten en het specifiek zorgvuldig handelen bij rust- en verblijfplaatsen is hiervoor bedoeld.

Nieuwe gedragscode
De nieuwe gedragscode zal op hoofdlijnen gelijk zijn aan de bestaande. De actuele inzichten, evaluatie van de vorige versie en aanvullende toetscriteria van het rijk hebben ervoor gezorgd dat onder andere de volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: 

  • zorgvuldig handelen bij jaarrond beschermde nestlocaties;
  • deskundigheid voor inventarisaties;
  • meer aandacht voor de werkvoorbereiding en het toezicht op de realisatie;
  • omgang met calamiteiten;
  • handvatten voor het plan van aanpak: format en uitwerkingen per soortgroep.

Begin 20014 zal de gedragscode breed in de sector worden geïntroduceerd. Stadswerk en VHG organiseren hiervoor regiobijeenkomsten. Te zijner tijd wordt u hierover nader geïnformeerd.

Hercertificering Zorgvuldig handelen Flora- en faunawet

Voor het borgen van deskundigheid in de sector is de certificering Zorgvuldig handelen Flora- en faunawet inmiddels een begrip. In 2013 zijn de eerste certificaten voor medewerkers/voormannen (niveau 1) en opzichters/uitvoerders (niveau 2) actief in het groenbeheer en onderhoud verlopen.  Een nieuw certificaat kan op dit moment alleen worden verkregen door opnieuw een examen af te leggen.

In 2014 komt hiervoor een alternatief in de vorm van de hercertificering. Zo kan dan door het bijwonen van opfrisbijeenkomsten/kennisbijeenkomsten een nieuw certificaat worden verkregen.

Nadere informatie hierover volgt begin 2014 via de betrokken opleidingsinstanties.

Deel deze pagina

Terug naar overzicht
Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl