Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Biodiversiteit, draagvlak voor de natuur

24 november 2014

door Rob Arbeider:

Veel deelnemers aan trainingen en opleidingen van IPC Groene Ruimte zien vooral de binnenkant van de cursusgebouwen en komen op zonnige dagen niet verder dan het buitenterras van IPC. Eigenlijk is dit jammer, want er is op het IPC-terrein veel meer te beleven!

Bij IPC zijn we al jaren bezig met het verhogen van de biodiversiteit op het terrein. Wij houden ons hierbij niet echt bezig met soorten op zich, maar scheppen door een gerichte beheermethode voorwaarden voor een zo groot mogelijke soortenrijkdom op het terrein. 

Onderstaand een aantal wetmatigheden die voor ons reden zijn om niet alleen maar ecologisch te beheren (soortgericht) maar steeds meer te sturen op biodiversiteit (soortenrijkdom):

  • De natuur is van zo’n overweldigende veelvormigheid dat het vaststellen van algemene regelmatigheden op basis van waarnemingen (welhaast) onmogelijk is.
  • De soorten in de natuur houden elkaar in zekere mate onder controle.
  • Hoe soortenrijker de levensgemeenschap is, des te stabieler de leefgemeenschap zal zijn.


Soortenrijkdom

Op het IPC-terrein is nu al een aantal malen een ijsvogel gesignaleerd. Je vraagt je af: “Wat doet die vogel hier op deze armzalige bodem, waar het grondwater op 30 meter diepte zit?” Wel liggen er drie vijvers op het IPC-terrein, maar die hebben maar weinig vis . Op zo’n moment komt bij mij direct de vraag op: “Eet die ijsvogel ook nog wat anders dan alleen vis?” Zie de bovenstaande punten!

Wat komt er nog meer zoal voor op het IPC-terrein? Schrik niet: hazelworm, levendbarende en zandhagedis, goudvinken, gekraagde roodstaart, bonte, groene en zwarte specht en kamsalamander. Rietorchis is in grote hoeveelheden aan te treffen. Ook staan er veel brandnetels, waardoor vlinders rijk vertegenwoordigd zijn: atalanta, dagpauwoog, landkaartje, kleine vos en gehakkelde aurelia, boomblauwtje, icarusblauwtje, dikkopjes, citroenvlinder en in het voorjaar het oranjetipje. En dan zijn we er nog niet: dit jaar is voor het eerst ook de boterbloemvlinder gesignaleerd. Ook dassen komen op het terrein voor. En dit alles is nog maar een klein deel van wat er aan flora en fauna op ons terrein is aan te treffen!

Training biodiversiteit

Draagvlak is belangrijk voor de natuur. Het ecologisch beheer heeft in Nederland jammer genoeg niet het draagvlak gekregen dat noodzakelijk is voor behoud van de natuur. Maar er is ook goed nieuws voor de natuur in Nederland: in de gemeente Amsterdam heeft een aantal pilots gedraaid waaruit blijkt dat er voor biodiversiteit wél draagvlak is. Óók bij de mensen die weinig affiniteit met (vooral het begrip) ecologisch beheer hebben.

In het voorjaar van 2015 starten we bij IPC Groene Ruimte met de nieuwe training Biodiversiteit.

De training zal absoluut geen bloemetjes-en-beestjescursus worden! In de cursus zullen argumenten, feiten en natuurlijk beheer aan elkaar worden gekoppeld. Resultaat (soortenrijkdom) is uitgangspunt, planmatig beheer is de insteek. Met natuur bezig zijn is leuk. Resultaat is nog leuker!

Voor meer informatie over dit onderwerp en de nieuwe training kunt u contact opnemen met:


Rob Arbeider, trainer en adviseur Groen
E r.arbeider@ipcgroen.nl
M 06 21 51 76 22

Deel deze pagina

Terug naar overzicht
Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl