Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Nieuws: Biodiversiteit in de praktijk

25 juni 2015

Sinds het eerste biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro in 1992 (UN Convention on Biological Diversity) en met het uitroepen van 2010 tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit, valt er een duidelijk toenemende belangstelling voor biodiversiteit waar te nemen.

Deze toenemende belangstelling is cruciaal, want een gezonde natuur is belangrijk voor maatschappelijk welzijn en voor de economie. Helaas moeten we vaststellen dat wereldwijd de biodiversiteit verslechtert. Het aantal verschillende soorten dieren, planten en micro-organismen neemt af. De overheid wil daarom de biodiversiteit nationaal en internationaal behouden en duurzaam gebruiken. In 2020 moeten natuurlijke systemen bijdragen aan biodiversiteit, water- en voedselzekerheid, armoedebestrijding en welzijn. Dat vraagt dus op lokaal bestuurlijk niveau om beleid en resultaatgerichte plannen met concrete doelen en maatregelen voor  behoud en ontwikkeling van biodiversiteit.
 
Meetlat Biodiversiteit in de Praktijk®,
Om de biodiversiteit op een willekeurig object (van een park, woonwijk en stad tot agrarisch gebied, bos en natuurgebied) ook daadwerkelijk meetbaar te maken, heeft IPC een praktisch toepasbare methode ontwikkeld, waarmee de biodiversiteit  op een objectieve wijze gemeten kan worden, de zogenaamde meetlat Biodiversiteit in de Praktijk®.
 
In deze meetlat Biodiversiteit worden vier basis-prestatie-indicatoren uitgewerkt tot meer dan 40 biodiversiteitsindicatoren. Per indicator worden punten toegekend, die bij elkaar opgeteld uiteindelijk de hoogte van de biodiversiteit van een object aangeven. Uitgangspunt hierbij is niet de menselijke maat, maar de natuurlijke maat.
 
Wat kunt u met deze meetlat?
Gebruik van deze meetlat betekent dat u:

  • objectieve gegevens kunt vergaren over de biodiversiteit in uw gebied;
  • inzicht kunt verkrijgen in de invloed van het beheer en inrichting op de soortenrijkdom en zo nodig kunt bijsturen op het beheer en de inrichting ten gunste van de soortenrijkdom;
  • objectieve en begrijpelijke informatie kunt geven aan de gebruiker (burger, bezoeker) en andere belanghebbenden van het gebied;
  • concrete beleidsdoelen kunt formuleren die gericht zijn op behoud en ontwikkeling van biodiversiteit;
  • de ontwikkeling van biodiversiteit in uw gebied kunt monitoren gedurende een langere periode.

 
De meetlat Biodiversiteit in de Praktijk is te bestellen via de website van IPC Groene Ruimte.
 
Poster
Om deze innovatie meer tot de verbeelding te laten spreken heeft IPC Groene Ruimte een poster gemaakt met de vraag: Hoe is de biodiversiteit in uw gebied? De indicatorgroepen en de meetschaal zijn voor u in beeld gebracht. De planten en dieren zijn ter illustratie van de 40.000 soorten die baat hebben bij de indicatoren. Wilt u de poster ontvangen? Neem dan contact op met IPC Groene Ruimte, dan sturen wij u een exemplaar toe.  
 
Ontwikkeling mens en organisatie
Bij deze innovatie is de vraag hoe u en uw organisatie er invulling aan kunnen geven. Welke kennis, vaardigheden en competenties zijn er nodig, wat is een goede aanpak en hoe is dit te borgen in uw werkzaamheden en organisatie? Wij ondersteunen u graag bij:

  • de ontwikkeling van deskundigheid van biodiversiteit in uw praktijk. Onze trainingen zijn mogelijk op basis van incompany en middels individuele inschrijvingen. De eerste training ‘Biodiversiteit in de praktijk’ start al op 02 september 2015;
  • het toepassen van de meetlat biodiversiteit in uw praktijk. Wilt u de biodiversiteit meten in uw gebied, dan is deze praktische meetlat onmisbaar;
  • het borgen van biodiversiteit in de praktijk in uw beleid, inrichting & beheer. De expert van IPC groene Ruimte rijkt u handvatten aan waarmee u zelf de biodiversiteit in uw gebied kan verrijken.

 
Kijk voor meer informatie op www.ipcgroen.nl/biodiversiteit
 
Wilt u direct aan de slag met de methode en meetlat biodiversiteit in de praktijk? Neemt u dan contact op met Larissa Koops (026-35 50 100 of l.koops@ipcgroen.nl) of Rob Arbeider (026-35 50 134 of r.arbeider@ipcgroen.nl).
 
 
Houdt u de informatie met het beeldmerk biodiversiteit in de praktijk in de gaten, dan blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.


 

Deel deze pagina

Terug naar overzicht
Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl