Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Succes in de pilotfase Flora- en faunacontroleur

16 juli 2015

Zorgvuldig handelen in het kader van de Flora- en faunawet begint bij het verkrijgen van de juiste informatie over vaste rust- en verblijfplaatsen van fauna en groeiplaatsen van flora. In de praktijk blijkt daar vaak de schoen te wringen. Wie, wat, wanneer en hoe is nog niet vanzelfsprekend bekend.

Dat leidt onnodig tot aansprakelijkheidsrisico’s en nadelige effecten op de flora en fauna. Onduidelijkheid en ondeskundigheid leidt tot negeren met nadelige gevolgen.

 

In de goedgekeurde gedragscode bestendig beheer groen van Stadswerk Nederland en de VHG zijn hierom deskundigheidsniveaus bepaald waarmee overheid en bedrijfsleven op een juiste wijze invulling kunnen geven aan aantoonbare deskundigheid op het vlak van verkrijgen van flora- en faunagegevens. IPC Groene Ruimte vertaalde deze deskundigheidsniveaus voor de sector in een landelijke certificering waarbij het resultaat in de praktijk leidend is en de samenhang met andere disciplines zoals boomveiligheidscontroles gewaarborgd is. Precies zoals u van ons mag verwachten.

 

Ontwikkeling Flora- en faunacontroleur
Voor de certificering zijn we gestart met de ontwikkeling van de Flora- en Faunacontroleur. In het najaar volgt de Flora- en Fauna inspecteur. De Flora- en Faunacontroleur doet de voorbereiding en uitvoering van visuele controles op vaste rust en verblijfplaatsen van fauna en groeiplaatsen van flora op soortgroepniveau. Hiermee wordt de basis gelegd voor beschikbaar krijgen van de juiste gegevens voor verkennend onderzoek zoals onder andere bepaald in Hoofdstuk 64 van de Standaard RAW bepalingen van de CROW. Globale informatie zoals verwachtingen, potenties, mogelijkheden voor aanwezigheid van beschermde flora- en fauna zijn hiermee verleden tijd. In de Flora- en faunacontroleur staat duidelijkheid centraal “het is er wel of het is er niet”.

 

Pilotfase
Eind juni is de pilotfase voor de certificering van start gegaan. De cursus voorafgaand aan het examen bedraagt 3,5 dag inclusief een halve dag examentraining. Het direct aansluitende examen bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. In de theorie worden de kandidaten getoetst op hun kennis in de vorm van digitale multiplechoicevragen (ELO). Daarna volgt de flora- en faunacontrole in de praktijk waarbij op basis van een standaard systematiek op een examenobject de visuele controle uitgevoerd wordt. In de pilotfase doen 42 deelnemers mee die enerzijds opgeleid worden en anderzijds hun feedback geven op vorm, inhoud en aanpak. De deelnemers zijn werkzaam bij gemeenten, waterschappen, groen- en civiele bedrijven en adviesbureaus.


De basis voor succes
Met de input van de deelnemers wordt eind juli de pilotfase afgerond en de certificering met bijbehorende programma definitief ingevuld. De inzet, inbreng en de evaluatie van de deelnemers is top. Resultaat- en praktijkgericht en daar ligt nu net essentie.  De beschikbare tijd voor cursus en examen wordt door de deelnemers als goede basis beoordeeld, de tijd vliegt. Veel praktijk waardoor er een juiste balans is tussen kennis en kunde, weet ik het en kan ik het ook. De inhoud blijkt voor eenieder van een goed niveau. Hoe je met alle gegevens van soortgroepen door de bomen het bos blijft zien blijkt op een goede praktische wijze ingevuld te worden. Kortom er is voor eenieder met veel tot weinig ervaring te leren in kennis, systematiek en toepassing in de praktijk. De flora- en faunacontroleur heeft daarmee haar plaats in het zorgvuldig handelen in de praktijk nu al verworven.

 

Op 27 augustus start de cursus Flora- en Faunacontroleur in haar definitieve versie!
Wees er snel bij en wordt daarmee onderdeel van de eerste groep Flora- en faunacontroleurs.

Aanmelden kan hier

Deel deze pagina

Terug naar overzicht
Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl