Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Onderhoud faunavoorzieningen; breng uw best practice in!

09 april 2018

Onderhoud faunavoorzieningen; breng uw best practice in!

 

● Verbinden van natuurgebieden door middel van ecoducten ● Fauna kerende rasters langs snelwegen die dieren naar de ecoducten leiden ● Vistrappen ter plaatse van stuwen ● De vismigratierivier in de afsluitdijk ● Dassentunnels onder wegen en spoorlijnen en dassen kerende rasters die naar de tunnels leiden ● Dassenkleppen in fauna kerende rasters ● Amfibieënpoelen, natuurtechnisch ingerichte oevers, ecoduikers onder infrastructuur ● Amfibieënschermen die de dieren naar juiste plaatsen leiden ● Uittreeplaatsen voor grotere dieren in te steile oevers, uittreeplanken voor kleine dieren bij beschoeiing en bijvoorbeeld ook in wildroosterbakken ● Boommarterbruggen over snelwegen, eekhoornbruggen over regionale en lokale wegen, amfibieëngoten, loopplanken in duikers en overkluizingen voor de kleine fauna  ● Vleermuisbunkers, vleermuiskasten, vleermuisvoorzetspouwen in gebouwen ● Bijenhotels, insectenmuren, steenkorven voor de insecten ● Nestkasten, nestpalen en -planken, rustpalen, nestvlotten, nestpannen voor de vogels ●Specifieke verlichting vriendelijk voor vleermuizen, vogels en vele andere nachtdieren ● Wildreflectoren, wildwaarschuwingssytemen,  fauna werende en kerende rasters.

 

Deze ruime opsomming is slechts een greep uit de voorzieningen die gemaakt worden om een grote diversiteit aan dieren duurzaam onderdeel te laten zijn van onze samenleving in ons kleine en  dichtbevolkte land.

 

De investeringen in de aanleg van faunavoorzieningen zijn aanzienlijk. Investeren in het kader van mitigatie en actief soortenbeleid. Het rijk, provincie en gemeenten, terrein beherende organisaties, bedrijven, agrarische ondernemers, burgers, natuurverenigingen en natuurorganisaties. Eenieder doet een duit in het zakje in tijd, geld, kennis of product. Tot zo ver zijn we hiermee op de goede weg.

 

Wie onderhoud deze faunavoorzieningen?

De steeds weer gestelde vragen zijn: ‘Wie onderhoud eigenlijk al deze  faunavoorzieningen die aangelegd zijn?”, ‘Wie houdt de faunavoorzieningen functioneel en wie draagt de zorg voor het monitoren, herstellen en zo nodig vervangen?’.  De kaders daarvoor worden langzaam maar zeker gevormd. De basis hiervoor zijn de richtlijnen van Rijkswaterstaat, beleidsregels van provincies, de catalogus faunavoorzieningen van de CROW voor de toepassing in contracten en de tips en richtlijnen van de natuurorganisaties- en verenigingen.

 

Best practices in het beheer en onderhoud van faunavoorzieningen

IPC Groene Ruimte voegt hier in het najaar 2018 de training ‘Beheer & onderhoud faunavoorzieningen’ aan toe. Voor deze trainingen worden de best practices in het beheer en onderhoud van faunavoorzieningen voor de Europese en nationaal te beschermen en beleidsmatig te beschermen soorten samengebracht in de hoofdonderwerpen controle en inspectie, behoud en herstel functionaliteit en werkmethodiek en techniek.

 

Breng uw best practice in!

IPC Groene Ruimte ontwikkelt deze training in samenwerking met partners in de certificering Zorgvuldig handelen Wet Natuurbescherming, Faunacontroleur en Fauna inspecteur. Graag nodigen wij ook u uit om ook uw best practice in te brengen in deze training.

 

Neem contact opnemen met Ronny Sprong of Rob Borst, t: 026 – 355 0100 of r.sprong@ipcgroen.nl / r.borst@ipcgroen.nl

Deel deze pagina

Terug naar overzicht
Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl