Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

IPC ontwikkelt in maatwerkopleidingen voor de voormannen, uitvoerders en projectleiders

21 juli 2020

IPC biedt medewerkers van infra-aannemers, groenaannemers en hoveniers loopbaanperspectief: van voorman naar voorman+, van voorman+ naar uitvoerder, van uitvoerder naar projectleider. 

De inrichting van de buitenruimte is snel aan het veranderen: duurzaam, zakelijk, biodivers, betaalbaar, gedragen. Daarbij komt dat door de pandemie steeds meer mensen ontdekken dat onze buitenruimte een waardevol goed is om te wonen, te werken en te recreëren. Dat betekent dat van alle infra- en groenaannemers en hoveniers, die in deze sector actief zijn, steeds meer wordt gevraagd, zowel in de aanleg als in het onderhoud. De roep van deze bedrijven om deskundige medewerkers is dan ook groot. Maar er is schaarste aan de deskundige medewerker. En aanvulling vanuit het reguliere onderwijs blijft sterk achter, zowel qua aantallen als qua direct toepasbare kennis en vaardigheden van afgestudeerden.

Bedrijven anticiperen op deze ontwikkeling door te gaan investeren in groei van interne deskundigheid: medewerkers bij het bedrijf worden steeds vaker de kans geboden om zichzelf te ontwikkelen met opleidingen en trainingen. Talenten worden steeds meer kansen geboden. Bedrijven professionaliseren tevens hun primaire processen steeds vaker waardoor medewerkers hun nieuwe verantwoordelijkheden in de organisatie kunnen nemen. Op deze wijze kunnen bedrijven blijven groeien en invulling geven aan professioneel opdrachtnemerschap.

IPC biedt deze bedrijven ondersteuning in bovengenoemde ontwikkelingen met opleidingen, trainingen en advisering op maat. Zo ontwikkelt IPC in nauwe samenwerking met groene en civieltechnische aannemers en hoveniers maatwerkopleidingen voor de voormannen. De talentvolle voorman wordt hiermee in staat gesteld zich te ontwikkelen tot voorman+ met meer verantwoordelijkheden, communicatieve vaardigheden, ondernemendheid, commercialiteit en leidinggevende capaciteiten. IPC voert deze opleidingen uit voor o.a. Donkergroen, Weverling Groenproviders, De Enk Groen en Golf en Dolmans Landscaping Services.

Met de opleiding Opzichter/Uitvoerder Buitenruimte (OUB) geeft IPC verder invulling aan het loopbaanperspectief: de voorman, de voorman+ en de assistent uitvoerder wordt met deze opleiding in staat gesteld zich verder te ontwikkelen als deskundige uitvoerder. Met de opgedane actuele kennis van de buitenruimte (groen, infra, water), communicatief vaardig, leiding kunnen geven, projectmatig kunnen werken en in bezit van contractvaardigheden (RAW, UAV, UAVgc) zijn de uitvoerders in staat de contracten vanaf de aanbesteding tot en met de nazorg tot een goed einde te brengen. IPC heeft met de opleiding OUB al meer dan 250 deskundige uitvoerders en opzichters in de branche voortgebracht.

 

Door te investeren in ontwikkeling bovengenoemde voormannen en uitvoerders krijgen de organisaties meer ruimte en mogelijkheden voor groei doordat bijvoorbeeld het management en de projectleiders zich meer kunnen focussen op de acquisitie en uitvoering van complexere projecten.

IPC biedt voor (aankomende en reeds acterende) projectleiders tevens opleidingen en trainingen op maat aan voor het (beter) kunnen uitvoeren van hun taak en functie in een veranderende buitenruimte. Voorbeelden: Projectmatig werken, Communicatieve vaardigheden, RAW-proces/RAW-bestekken, Directievoering UAV, European Tree Management, Natuur in de Omgevingswet, Regievoering.

De branches en de Rijksoverheid onderschrijven bovengenoemde ontwikkelingen ook. Er zijn dan ook steeds vaker ruimere subsidies beschikbaar voor scholing en ontwikkeling van de medewerkers. 

Meer weten?
Spreekt deze vorm van kennisonderhoud of -vermeerdering u ook aan? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.

IPC Groene Ruimte te Arnhem. info@ipcgroen.nl , 026 - 3550100
Jos Kroets (j.kroets@ipcgroen.nl of Dirk Jan Mosselman (d.j.mosselman@ipcgroen.nl)

Deel deze pagina

Terug naar overzicht
Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl