Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

IPC biedt medewerkers van opdrachtgevers- en nemers van projecten in de buitenruimte loopbaan perspectief

01 september 2020

De inrichting en beheer van de buitenruimte is snel aan het veranderen: duurzaam, zakelijk, biodivers, betaalbaar, professioneel, draagvlak, klimaat, droogte, wateroverlast.

Daar komt nog bij dat door de Covid-19 pandemie steeds meer mensen ontdekken dat onze buitenruimte een waardevol, gezond en onmisbaar goed is om te wonen, te werken en te recreëren. Dat betekent dat van alle organisaties en personen die in de buitenruimte actief zijn, steeds meer wordt gevraagd. We hebben het dan over onder andere rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, waterleidingbedrijven, particuliere grondeigenaren, infra- en groenaannemers. De roep van deze organisaties en bedrijven om deskundige medewerkers is groot. Maar er is schaarste aan deskundiger medewerkers. Aanvulling vanuit het reguliere onderwijs blijft sterk achter, zowel qua aantallen als qua direct toepasbare kennis en vaardigheden van afgestudeerden.

Verschillende organisaties anticiperen op deze ontwikkeling door te gaan investeren in de groei van ‘interne deskundigheid’: medewerkers worden steeds vaker de kans geboden om zichzelf te ontwikkelen met opleidingen en trainingen. Talenten worden steeds meer ontwikkelkansen geboden want alleen dan komt talent tot volle wasdom. Organisaties en bedrijven professionaliseren tevens hun primaire processen steeds vaker waardoor medewerkers hun nieuwe verantwoordelijkheden in de organisatie kunnen nemen. Op deze wijze kunnen bedrijven blijven groeien en invulling geven aan professioneel opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap.

IPC biedt deze organisaties en bedrijven ondersteuning in bovengenoemde ontwikkelingen met opleidingen, trainingen en advisering op maat. Zo ontwikkelt IPC in nauwe samenwerking met waterschappen, gemeenten, groene en civieltechnische aannemers maatwerkopleidingen voor de voormannen, uitvoerders, dagelijks toezichthouders, directievoerders en projectleiders. De talentvolle medewerker wordt hiermee in staat gesteld zich te ontwikkelen met meer verantwoordelijkheden, contractkennis, communicatieve vaardigheden, ondernemendheid, commercialiteit en leidinggevende capaciteiten. IPC voert deze trainingen en opleidingen uit voor o.a. gemeente Apeldoorn, gemeente Assen, Samenwerkingsverbanden als DUO+, waterschap Rivierenland, waterschap Vallei en Veluwe, waterschap Drents Overijsselse Delta, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Donkergroen, Weverling Groenproviders, De Enk Groen en Golf, Dolmans Landscaping Services.

Met de opleiding Opzichter/Uitvoerder Buitenruimte (OUB) geeft IPC verder invulling aan het loopbaanperspectief: de voorman, de assistent uitvoerder en junior opzichter worden met deze opleiding in staat gesteld zich verder te ontwikkelen als deskundige uitvoerder of opzichter/dagelijks toezichthouder. Met de opgedane actuele kennis van de integrale buitenruimte (groen, infra, water), communicatief vaardig, leiding kunnen geven, projectmatig kunnen werken en in bezit van contractvaardigheden (RAW, UAV, UAVgc) zijn de opzichters en uitvoerders in staat de contracten vanaf de aanbesteding tot en met de nazorg tot een goed einde te brengen. IPC heeft met de opleiding OUB al meer dan 275 deskundige uitvoerders en opzichters in de branche voortgebracht.

Door te investeren in ontwikkeling van bovengenoemde medewerkers krijgen de organisaties meer ruimte en mogelijkheden voor groei doordat bijvoorbeeld het management en de projectleiders zich meer kunnen focussen op de initiatie en uitvoering van complexere projecten binnen de veranderende buitenruimte.

IPC biedt voor (aankomende en reeds acterende) projectleiders tevens opleidingen en trainingen op maat aan voor het (beter) kunnen uitvoeren van hun taak en functie in een veranderende buitenruimte. Voorbeelden: Projectmatig werken, Communicatieve vaardigheden, RAW-proces/RAW-bestekken, Geïntegreerde contractvormen, Directievoering UAV, European Tree Management, Natuur in de Omgevingswet, Regievoering.

De branches en de Rijksoverheid onderschrijven bovengenoemde ontwikkelingen ook. Er zijn dan ook steeds vaker ruimere subsidies beschikbaar voor scholing en ontwikkeling van de medewerkers.

Deel deze pagina

Terug naar overzicht
Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl