Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Nieuwe opleiding: Fieldmanager

04 april 2022

Betere aansluiting op de behoefte van de fieldmanager

IPC Groene Ruimte komt in het najaar met de nieuwe opleiding Fieldmanager. De meer praktische opleiding Terreinbeheerder verandert van naam en gaat Groundsman heten. Opleidingscoördinator Liset van Pinxteren: 'We hebben uitgezocht waar behoefte aan is in de markt en denken met deze opleidingen op diverse gebieden beter aan te sluiten op de praktijk van het werk en van de organisatie.'

 

Door: Heidi Peters, iov Fieldmanager

Van Pinxteren gaat meteen van start: 'De BSNC heeft een werkgroep, Human capital in turfmanagement, die al een hele tijd geleden is ontstaan. Deze club kijkt enerzijds naar de aantrekkelijkheid van het vak en anderzijds naar de leerlijn in de bestaande opleidingen op sportveldgebied. Is deze doorlopend genoeg, kun je eenvoudig doorstromen van de ene naar de andere opleiding? En, ook belangrijk, de werkgroep monitort of de opleidingen blijven aansluiten op de behoeften in de markt. Een van de conclusies is dat de benamingen wel wat aantrekkelijker mogen. Daarom verandert de naam van de opleiding Terreinmeester in Groundsman. Daarnaast ontdekte de werkgroep dat het gat tussen de opleiding Beheerder Sportvelden en de opleiding Terreinmeester eigenlijk net iets te groot was. Daarom ontwikkelen we nu een nieuwe opleiding, genaamd Fieldmanager.'

'Met de nieuwe opleiding zorgen we dat de leerlijn in het vak beter doorloopt'

Kennis voor het hele seizoen
De nieuwe opleiding Fieldmanager gaat, zoals het er nu naar uitziet, in dit najaar van start. 'De terreinmeester, in de toekomst groundsman, is de man of vrouw die op het terrein en vaak op een machine werkzaamheden uitvoert; de fieldmanager is degene die deze groundsmen aanstuurt en voor het hele seizoen een beheerplan maakt', legt Van Pinxteren uit. 'Dit betreft de planning, inkoop, aansturing en afstemming, en daarnaast ook de implementatie van nieuwe ontwikkelingen, zoals biodiversiteit op sportaccommodaties.' De nieuwe opleiding tot fieldmanager heeft overeenkomsten met de opleiding Beheerder Sportvelden en gaat zich vooral richten op de coördinerende werkzaamheden en de projectbegeleiding waarmee de fieldmanager te maken heeft. 'De fieldmanageropleiding is net iets praktischer van inhoud dan de opleiding Beheerder Sportvelden. We denken hiermee een gat te dichten in de doorlopende leerlijn in het vak.'

Functie: fieldmanager
Het vastleggen van de functie en de inhoud van de functie van fieldmanagers is enigszins een puzzel. Er wordt immers niet overal dezelfde invulling aan de functie gegeven, en fieldmanagers werken soms voor een gemeente en soms voor een aannemer of een andere partij. De omvang van het werk verschilt vanzelfsprekend ook. Voor de afdeling hr is het soms een puzzel om de fieldmanager in een cao in te passen. Ook daarover heeft de werkgroep zich gebogen: 'Een van de doelen was om de inhoud van de opleiding beter te laten aansluiten bij bestaande cao's. De functie fieldmanager komt niet voor in de cao's die gehanteerd worden. Er is nu gekeken hoe deze functie beter kan worden ingebed in de hr-kant van organisaties.'

'Als fieldmanager moet je de ontwikkelingen in het vak bijhouden en waar nodig implementeren'

Doelgroep: mensen die sportvelden beheren
Primair zullen fieldmanagers van aannemers en gemeenten interesse hebben in deze opleiding, is de verwachting. Net zoals veel andere opleidingen van IPC Groene Ruimte is de opleiding tot fieldmanager modulair opgebouwd. De opleiding Terreinmeester, die straks Groundsman gaat heten, is dat ook en bestaat uit vijf modules. Het ligt nog niet vast uit hoeveel modules de opleiding Fieldmanager zal bestaan. IPC Groene Ruimte vindt het nodig dat een fieldmanager de kennis heeft van de modules Gras en toplaag en Onderhoud van kunstgrasvelden, die deel uitmaken van de opleiding Terreinmeester/Groundsman. Daarnaast wordt communicatie een belangrijk thema. De vakkennis wordt verder verdiept dan in opleiding Groundsman. Verder moet de fieldmanager projecten kunnen begeleiden, bestekken kunnen lezen, kunnen plannen, kortom de algehele coördinatie van het sportveldbeheer op zich nemen. Ook zal de nadruk liggen op het bijhouden van de ontwikkelingen op het vakgebied en de implementatie hiervan in het sportveldbeheer. Van Pinxteren: 'Er speelt wel het nodige: watermanagement, biodiversiteit, het verbod op chemische middelen. Als fieldmanager moet je dat kunnen zien aankomen en vervolgens kunnen bepalen hoe je die ontwikkelingen in de eigen organisatie een plaats geeft. Ook het verbeteren van het onderhoud door een andere machine uit te proberen is een stukje innovatie waarvoor je als fieldmanager oog moet hebben.'

Van terreinmeester naar groundsman
Bij het Schaarsbergse opleidingsinstituut ligt nu de focus op de ontwikkeling van de opleiding Fieldmanager. Dat wil volgens Van Pinxteren niet zeggen dat de opleiding Terreinmeester alleen maar van naam wijzigt: 'Wij kijken doorlopend, voor elke beroepsgroep en opleiding, of er nog ontwikkelingen zijn die in de opleiding opgenomen moeten worden. Daarbij gaat het om de vraag wanneer iets nog een innovatie is en wanneer het een vaardigheid is die elke deelnemer moet hebben.'

Geen les als het gras groeit
De opleiding wordt eenmaal per jaar aangeboden. Eind februari zijn er twee volle groepen gestart, een groep Terreinbeheerders en een groep Greenkeepers. 'Degenen die nu met de opleiding Terreinbeheerder zijn gestart, studeren volgend jaar als Groundsman af. Of de opleiding Fieldmanager ook 15 maanden in beslag zal nemen, is nog niet bekend. We zijn nog bezig met het bepalen van de doorlooptijd en het aantal lesdagen. Als het gras groeit, geven wij geen les, want we weten dat de studie dan op de tweede plaats komt. Maar na de zomer pakken we de lessen weer op en in de loop van de winter van het daaropvolgende jaar zullen de fieldmanagers hun opleiding afronden.'

'De interactie tussen deelnemers is een belangrijke meerwaarde van de opleiding'

Op locatie en e-learning
De lessen worden gegeven door vakmensen uit het werkveld. Zo nodig worden ze voor het didactische gedeelte ondersteund. 'We zoeken altijd mensen die aan de slag kunnen met het door ons ontwikkelde materiaal en daarbij hun eigen ervaring en kennis kunnen overdragen. Daar hebben de deelnemers het meeste aan. We kijken ook naar modernere leervormen, zodat de informatie voor de deelnemers nog toegankelijker wordt. We hadden al een elektronische leeromgeving. Nu zijn we ook bezig met e-learning, voor een betere afwisseling tussen wat je thuis kunt doen en wat bij ons. In principe zijn de lessen klassikaal, maar afhankelijk van de doelgroep kijken we of we altijd bij elkaar moeten komen. Tegelijkertijd is de interactie tussen de deelnemers ook een waardevol aspect van onze opleidingen en dat moet zeker zo blijven.'

De opleiding staat nog niet op de website, maar belangstellenden kunnen al wel contact opnemen met IPC Groene Ruimte. Net als bij de andere opleidingen houdt IPC Groene Ruimte met iedere geïnteresseerde een intakegesprek, om te kijken of de opleiding past bij de kandidaat en of de benodigde basiskennis aanwezig is.


 

Deel deze pagina

Terug naar overzicht
Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl