Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Gemeenten gezocht voor roadshows biodiversiteit

20 april 2023

Ambtenaren en bestuurders hebben behoefte aan handvatten om een brede basis voor biodiversiteit te creëren in de publieke alsmede private ruimte, binnen en buiten de bebouwde kom. Met  veel succes zijn  daarom vorig jaar in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor gemeenten  zes zogenoemde Roadshows rond het thema biodiversiteit gehouden.

De organisatoren Vereniging Stadswerk, IPC Groene Ruimte en Stichting Steenbreek willen gezien de enthousiaste reacties vorig jaar ook in 2023 dergelijke bijeenkomsten organiseren, die het karakter van een workshop hebben. Zij zoeken daarvoor gemeenten en locaties, verspreid door Nederland, waar deze bijeenkomsten gehouden kunnen worden. De organisatie ligt geheel bij de initiatiefnemers.

De zes gemeenten die al mee hebben gedaan zijn Den Haag, Ede, Middelburg/Vlissingen, Assen, Laarbeek en Hof van Twente. In de onlangs verschenen uitgave Aan de slag met … biodiversiteit wordt in praktijkvoorbeelden beschreven hoe deze gemeenten omgaan met het verhogen van de biodiversiteit.

 

DOEL ROADSHOWS

Het doel van de Roadshows Biodiversiteit is om aan de deelnemers praktische handvatten aan te reiken die leiden tot het herstellen van de biodiversiteit in de publieke en private ruimte. Daarvoor is allereerst een andere kijk op het realiseren van een gezonde fysieke leefomgeving nodig en begrip voor de benodigde brede ecologische basis en de daarvoor benodigde ecologische kennis. De workshops zijn niet enkel interessant voor ‘groene mensen’, maar juist ook voor medewerkers uit de andere beleidsdomeinen zoals stedenbouw, ruimte en sociaal domein. Met gebruik van de praktische handvatten die de deelnemers in de Roadshows krijgen aangereikt, kan in de toekomst meer rekening worden gehouden met biodiversiteit, zowel bij groot- als kleinschalige veranderopgaven.

Meer informatie is te vinden op de site

www.aandeslagmetbiodiversiteit.nl/uw-voordeel.

 

TOOLS EN RICHTLIJNEN

De ervaring van de zes Roadshows die gehouden zijn, leert dat deelnemers zo op hun eigen niveau (strategisch, tactisch, operationeel) de tools in handen krijgen om zelf een eenvoudige inschatting te maken van de potentiële waarde van een terrein of gebied, afgestemd op de regio waar de Roadshow plaatsvindt. De tools geven ook een indicatie van de mogelijkheden die er zijn voor verbetering. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de Meetlat Biodiversiteit.

Naast kennisuitwisseling krijgen de deelnemers concrete richtlijnen die beleidsambtenaren/management helpen bij:

- het opstellen van beleidsplannen;

- het vertalen van het beleid naar realiseerbare planvorming;

- de uiteindelijke projectrealisatie waarborgen. Ambtenaren en bestuurders hebben behoefte aan handvatten om een brede basis voor biodiversiteit te creëren in de publieke alsmede private ruimte, binnen en buiten de bebouwde kom. Met veel succes zijn daarom vorig jaar in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor gemeenten zes zogenoemde Roadshows rond het thema biodiversiteit gehouden.

 

INITIATIEFNEMERS

De initiatiefnemers van de Roadshows ‘Aan de slag met biodiversiteit’ zijn Vereniging Stadswerk, IPC Groene Ruimte en Stichting Steenbreek.

Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland vertegenwoordigt en faciliteert al meer dan 100 jaar een achterban van gemeenten, bedrijven en professionals op het vlak van de inrichting, het ontwerp en beheer van de openbare ruimte. De leden van Stadswerk bepalen de thema’s waarbinnen gewerkt wordt; momenteel zijn dat waardevol groen, klimaatadaptatie, connectiviteit, circulaire economie en druk(te) op de openbare ruimte.

Kenniscentrum IPC Groene Ruimte richt zich op het ontwikkelen van kennis, inzicht en oplossingen voor de transitie kennis naar kunde. Dit doet het door het verzamelen, filteren en bundelen van kennis uit het werkveld. Daarbij ligt de focus op kennisontwikkeling van medewerkers en organisaties die actief zijn in de (openbare) fysieke leefomgeving (buitenruimte).

Stichting Steenbreek voert concreet actie tegen de trend om particuliere tuinen te verharden. In de loop der jaren is de doelstelling verbreed en richt zij zich op vier thema’s: biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale cohesie en gezondheid. Inmiddels is de organisatie uitgegroeid tot een landelijke kennis- en netwerkorganisatie waarbij ruim 170 gemeenten zijn aangesloten, alsmede waterschappen en provincies.

 

Deel deze pagina

Terug naar overzicht
Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl