Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

In oktober 2021 vindt de Biodiversiteitstop (CBD CoP15) plaats. Met ondersteuning van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt IUCN aan een Nederlandse actieagenda voor biodiversiteit, die bijdraagt aan de 2030 doelen van het Biodiversiteitsverdrag (CBD). IUCN roept Nederlandse organisaties op om hieraan bij te dragen door een zogeheten ‘pledge’ (toezegging) te doen.

MISSIE
IPC is het opleidingsinstituut voor mensen van nu die werken aan de leefomgeving van morgen. Jaarlijks leiden we duizenden professionals op. Als opleidingsinstituut vervult IPC een belangrijke rol in het voorzien en doorgeven van kennis, maar ook in de transfer van kennis naar kunde. Het vergroten van kennis en het versterken van vaardigheden en competenties is onze missie.

VISIE
De wereld gezond en leefbaar houden voor mens en dier door mensen, bedrijven en organisaties te stimuleren bewuster en zorgvuldiger met onze leefomgeving om te gaan: dat is de visie waar IPC als opleider voor staat. We willen een vitale aarde kunnen doorgeven aan de volgende generatie en geloven dat opleiden de wereld kan veranderen.

 

IUCN
IPC Groene Ruimte heeft een plegde ingediend voor de actieagenda van IUCN. 

Met de leerlijn Biodiversiteit geeft IPC Academy invulling aan het ontwikkelen van kennis en kunde en het praktisch toepasbaar maken van biodiversiteit in de fysieke leefomgeving. Met Living Labs en Pilotgebieden als proeftuin geven wij de mensen inzicht in de natuurlijke processen die verantwoordelijk zijn voor de soortenrijkdom. Het is onze overtuiging dat de opgedane vaardigheden en competenties de basis zijn voor het goed kunnen ontwikkelen van een groen/blauwe leefomgeving die bijdraagt aan de door de VN gestelde duurzaamheidsdoelen.

Doelen voor 2030:

  • De leerlijn biodiversiteit voor mensen die actief zijn in de fysieke leefomgeving
  • Actuele certificering Natuur in de Omgevingswet is gerealiseerd
  • Internationale samenwerking op het gebied van European Wildlife opleiding

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl