Achtergrond

Veiligheid in de buitenruimte voor hulpverlenende instanties

Van professionele hulpverleners wordt verwacht dat zij snel en accuraat optreden in noodsituaties. De inzet en het gebruik van het juiste equipment, het toepassen van efficiënte werktechnieken en optimale kennis en vaardigheden van de hulpverlener, zijn cruciaal bij reddingsacties en acute onveilige situaties. Op een aansprekende en praktische wijze ontwikkelen wij uw kennis en kunde zodat het geleerde direct toepasbaar is in de praktijk. Ofwel, onze missie is het opleiden van vakspecialisten met ‘know how’!

Van professionele hulpverleners wordt verwacht dat zij snel en accuraat optreden in noodsituaties. De inzet en het gebruik van het juiste equipment, het toepassen van efficiënte werktechnieken en optimale kennis en vaardigheden van de hulpverlener zijn cruciaal bij reddingsacties en acute onveilige situaties.