Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Wet Natuurbescherming Gedragscode

Zorgvuldig handelen

De Wet natuurbescherming beschermt natuurgebieden, planten- en diersoorten en houtopstanden. De wet moet ervoor zorgen dat de verschillende planten- en diersoorten in de natuur blijven bestaan (gunstige staat van instandhouding). Ook kwetsbare soorten mogen niet verdwijnen (behoud) en wanneer er desondanks schade is, dan dient dit herstelt te worden. In de Gedragscode soortbescherming van Stadswerk Nederland is dit aantoonbaar zorgvuldig handelen Omgevingswet-proof uitgewerkt.

 

Meer info

De Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten is sinds december 2020 van kracht en vervangt de in 2011 goedgekeurde, Stadswerk gedragscode Ruimtelijke ontwikkeling of inrichting én de in 2014 goedgekeurde Stadswerk gedragscode Bestendig beheer of onderhoud groenvoorzieningen.

Deze gedragscode is van toepassing op planvorming, voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden op locaties met wettelijk beschermde soorten. De werkzaamheden worden door gemeenten of in opdracht van gemeenten gerealiseerd. De gedragscode geeft invulling aan aantoonbaar zorgvuldig handelen.

Het betreft een uitwerking van het onderdeel soortbescherming van de Wet natuurbescherming. Centraal hierin staat: behoud en herstel van biodiversiteit.

Werkzaamheden kunnen tot gevolg hebben dat individuele planten en dieren en bepaalde rust- en voortplantingsplaatsen negatieve effecten ondervinden. Door te handelen volgens deze gedragscode, worden negatieve effecten op (lokale) populaties van beschermde dieren en planten inzichtelijk gemaakt en voorkomen of beperkt. Daarvoor wordt er met deze gedragscode een degelijke procedure doorlopen vanaf de voorbereiding tot en met de realisatie en wordt biodiversiteit aantoonbaar behouden.

Tevens biedt de gedragscode handvatten om herstel en ontwikkeling van biodiversiteit op basis van gunstige staat van instandhouding integraal (omgevingswet proof) uit te werken.

 

Bekijk hier de meest gestelde vragen en antwoorden over de Gedragscode Soortbescherming in het artikel van Marieke Teunissen, Ronny Sprong en Rob Borst

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl