Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Training en certificering

Deskundigheidsbevordering 
In de Wet natuurbescherming is soortbescherming in verboden en geboden uitgewerkt. Hierdoor ben je verplicht aantoonbaar zorgvuldig te handelen. Het zorgvuldig verrichten van activiteiten en handelingen in de leefgebieden van dieren en planten is een belangrijk en verplicht onderdeel geworden van de ontwikkel- en werkprocessen. Dit vereist aantoonbare deskundigheid

De nationale deskundigheidsbevordering is ingestoken in de vorm van een certificering. 

1.     Zorgvuldig inventariseren 
Onderdeel van het zorgvuldig handelen is ook het inventariseren en registreren van vaste rust- en voortplantingsplaatsen en groeiplaatsen. Hiervoor is aantoonbare deskundigheid vereist die wordt verkregen op het niveau van controleur en inspecteur. De Flora- en fauna controleur verricht de verkennende inventarisaties op soortgroep en soortniveau en de Flora- en fauna inspecteur verricht de soortspecifieke inventarisaties ter bevestiging van gebruik van vaste rust- en voortplantingsplaatsen van fauna en groeiplaatsen van flora.

Flora- en faunacontroleur
Flora- en fauna-inspecteur

 

2.     Zorgvuldig handelen 

Bestendig beheer
Bij bestendig beheer betreft dit de functiegerichte training gericht op beheer- en onderhoudsmaatregelen zoals snoeien, maaien, dunnen, baggeren ofwel de maatregelen waarmee een object in stand gehouden wordt.

Wnb Bestendig beheer Niveau 1 Voorman/Medewerker 
Wnb Bestendig beheer Niveau 2 Opzichter/Uitvoerder
Wnb Bestendig beheer Niveau 3 Werkvoorbereider/Beheerder

 

Ruimtelijke ontwikkeling
Bij Ruimtelijke ontwikkeling betreft dit functiegerichte training op maatregelen zoals aanleg van groenvoorzieningen, watergangen en wateren, infrastructuur, terreininrichting, gebouwen en maatregelen zoals sloopwerkzaamheden, verwijderen van beplantingen en houtopstanden.

Wnb Ruimtelijke ontwikkeling Niveau 2 Opzichter/Uitvoerder
Wnb Ruimtelijke ontwikkeling Niveau 3 Werkvoorbereider/Bedrijfsleider
Wnb Ruimtelijke ontwikkeling Niveau 4 Planvormer/Projectleider


Lees verder voor de curricula per certificaat.

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl