Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Nieuw: Basisboek groenontwerp en -beheer

26 november 2013

Praten met ´groene mensen´ over groenontwerp en –beheer lijkt op het willen bereiken van de overkant van de straat door elke keer de helft van de afstand af te leggen. We komen dus nooit waar we wezen moeten.

Groen is een vak van meningen, beleving, veronderstellingen en proberen uit te leggen wat mooi is aan mensen die het niet mooi vinden. Een onmogelijke opgave. Kan dit niet anders?

Nieuwe methode
Het antwoord op die vraag is: ja, dat kan wel degelijk anders! In de afgelopen jaren is bij IPC Groene Ruimte in samenwerking met professionals uit de groenpraktijk een methode ontwikkeld voor groenontwerp en –beheer, met als doel: wél de overkant van de straat bereiken én tegelijkertijd draagvlak creëren bij de belanghebbenden. Twee processen zijn hierbij maatgevend:

1) natuurlijke basisprincipes en processen: we werken tenslotte met levend materiaal;

2) organisatorische processen: wie praat met wie en hoe zitten de processen proces in elkaar?

In de methode zijn deze processen het uitgangspunt. Op basis van deze processen is het mogelijk om op een objectieve manier over groen te praten. Er wordt in de methode inhoud gegeven aan:

  • het creëren van organisatorisch- en politiek draagvlak;
  • een effectieve communicatie met burgers;
  • een effectieve communicatie van strategisch tot operationeel niveau;
  • het verbeteren van de kwaliteit-kostenverhoudingen;
  • het ombuigen van inspannings- naar resultaatsverplichting;
  • het ontwikkelen van beheer- en onderhoudsplannen (resultaat en verantwoording);
  • het implementeren van nieuwe beheermethoden en –technieken op basis van successie en rekening houdend met dynamiek.

De volgende drie vragen komen in elke fase aan de orde:

1    Wat willen we?
2    Wat hebben we?
3    Hoe realiseren we dit?

Basisboek groenontwerp en -beheer
Op 6 november is het nieuwe Basisboek groenontwerp en –beheer door auteur Rob Arbeider overhandigd aan Ronald Mulder, voorzitter Stadswerk vakgroep Groen, Natuur en Landschap. 

Basisboek Ronald

Rob Arbeider (links) overhandigt het Basisboek aan Ronald Mulder (rechts).

In deze nieuwe uitgave staat de boven beschreven  methode centraal. Dezelfde methode wordt gehanteerd in de IPC-training In 7 stappen naar duurzaam en planmatig groenbeheer. In het Basisboek krijgen de groenontwerpers praktische handvatten aangereikt om de gewenste eindbeelden te bereiken, met behoud van creativiteit in het ontwerpproces. Beheerders behouden met deze methode de ruimte om te improviseren binnen het beheerproces.

Basisboek

Groenontwerpers en -beheerders en ecologen kunnen hun voordeel doen met deze aanpak. Met de nieuwe methode wordt groen op een realistische wijze op de kaart gezet, met als uitgangspunt: laten we het niet moeilijker maken dan het is.

De methode heeft zich inmiddels in de praktijk bewezen.

Het resultaat: de verbetering van de kwaliteit van het groen tegen (veel) lagere kosten en meer draagvlak bij de gebruiker.

Basisboek groenontwerp en –beheer is verkrijgbaar in de boekenshop van IPC Groene Ruimte.

Deel deze pagina

Terug naar overzicht
Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl