Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Privacyverklaring

Download de Privacyverklaring hier

Via deze Privacy Policy informeert IPC Groene Ruimte B.V. u over de wijze waarop er binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. We zijn er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt en willen uw privacy dan ook respecteren en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan op een wijze die voldoet aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) stelt. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen, bijvoorbeeld als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. 

Welke gegevens worden verwerkt? 

Wanneer u of uw werkgever zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u of uw werkgever om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een training, examen, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt.  

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:  

 • uw naam, emailadres, geboortedatum en geboorteplaats; 

 • bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens; 

 • gegevens met betrekking tot de opleiding en/of examen waarvoor u zich heeft aangemeld; 

 • betalingsgegevens; 

 • uw feedback over de opleiding; 

 • gegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid en eventuele (deel) resultaten. 

 

De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij indien wij van hun administratieve software gebruik maken.  

 

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt? 

IPC gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen training of examen ; 

 • het verzorgen van de door u gekozen training of examen; 

 • om onze dienstverlening te evalueren en te kunnen verbeteren; 

 • om u te kunnen attenderen wanneer uw certificaten verlopen ; 

 • om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden; 

 • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;  

 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving; 

 • ten behoeve van de registratie van uw certificaat bij de certificaatverlenende instantie zoals daar zijn bijvoorbeeld Groenkeur, EAC, Efecs etc.; 

 • om fraude of manipulatie met certificaten te voorkomen. 

 

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar binnen IPC Groene Ruimte om de planning en uitvoering van de verschillende opleidingen op elkaar af te stemmen, om er voor te zorgen dat eventuele certificaten bij de juiste persoon terecht komen en er met certificaten niet kan worden gefraudeerd.  

Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kunnen wij informatie over uw aanwezigheid bij een training of examen verstrekken aan uw werkgever. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan onze accreditatieorganisaties alleen en uitsluitend voor uw certificering.  

IPC Groene Ruimte zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan IPC Groene Ruimte of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.  

In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben hiertoe een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 

 

Waarom en van welke cookies maken wij gebruik? 

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Er bestaan 'tracking cookies' en 'sessie cookies'. IPC Groene Ruimte maakt geen gebruik van tracking- maar wel van sessie cookies. 

Met behulp van deze cookie wordt onder meer  bijgehouden welke webpagina's u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker en informatiever te maken. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken. 

 

Google Analytics 

Omdat we graag willen weten hoe gebruikers onze website benutten, maken we gebruik van Google Analytics. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor IPC en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik en zijn niet herleidbaar tot individuele personen. 

 

Google deelt geen anonieme data met derden tenzij zij hiertoe wettelijk toe verplicht wordt of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google conformeert zich aan de 'Safe Harbor' principes. Meer informatie over het beleid van Google kunt u vinden op de volgende link. Bekijk Google Privacy Statement

 

Pagina-einde 

Google AdWords  

De Google AdWords-cookie houdt bij welke pagina’s u bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites (meestal tegen betaling) getoond kunnen worden.  

 

Google deelt geen anonieme data met derden tenzij zij hiertoe wettelijk toe verplicht wordt of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google conformeert zich aan de 'Safe Harbor' principes. Meer informatie over het beleid van Google kunt u vinden op de volgende link. Bekijk Google Privacy Statement

 

Mailplus 

De door ons ten behoeve van de verspreiding van onze nieuwsbrief gebruikte applicatie Mailplus maakt geen gebruik van cookies. Alleen uw mailadres wordt vastgelegd. Eeventuele andere door Mailplus verzamelde gegevens worden binnen een maand verwijderd. 

Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. 

 

Social Media buttons 

Wij willen u graag ondersteunen bij het delen van berichten van onze website. Daarom maken wij gebruik van social media buttons als facebook, LinkedIn en Twitter. De privacy policy van deze (buitenlandse) partijen treft u aan op hun websites. 

Beveiliging en bewaartermijn 

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. IPC Groene Ruimte bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de certificerende instantie en/of wet dat voorschrijft. In een aantal gevallen bewaren wij uw gegevens met het oog op de geldigheidsduur van certificaten, diploma's, her-certificeringen etc.. IPC Groene Ruimte mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.  

 

Inzage, correctie en verwijdering 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wij bieden daarom alle betrokkenen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Hiertoe kunt u een gespecificeerd verzoek tot IPC richten door een e-mail te sturen naar admin@IPC Groene Ruimte onder vermelding van uw naam en contactgegevens. IPC Groene Ruimte zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 

 

Pagina-einde 

Wijzigingen 

IPC kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.  

Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 22-11-2021. 

Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl