Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Organisatieontwikkeling

Samen werken aan een toekomstbestendige organisatie, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Wat is er nodig om samen met uw medewerkers te werken aan een toekomstbestendige organisatie? IPC neemt het scholingsdeel in het ontwikkelingstraject graag voor haar rekening.

Benut u de talenten van uw medewerkers? Kunnen medewerkers zich optimaal ontwikkelen? IPC Groene Ruimte ziet het als een uitdaging om talent in te zetten met als doel de organisatie te creëren die u voor ogen heeft.

IPC Groene Ruimte helpt u, uw organisatie en uw medewerkers doelen te stellen. Met een heldere visie, die u weet te verbinden met uw medewerkers, wordt de basis gelegd. Samen werken aan een toekomstbestendige organisatie.

De opleidingsadviseurs van IPC zijn gespecialiseerd in het in kaart brengen van de huidige kennis van uw medewerkers. Met de bedrijfsvisie en het gestelde doel wordt een opleidingsplan gemaakt om samen toe te werken aan uw duurzame en toekomstbestendige organisatie.

We horen u al denken; “Opleidingen en trainingen zijn best kostbaar. En wie zegt dat mijn werknemer er met zijn nieuwe papiertje niet binnen een paar maanden vandoor gaat?” Toch zijn er meer voordelen dan nadelen aan het opleiden van uw personeel. 

1. Up-to-date. Veranderingen in het werk en verandering in de markt gaan snel. Technologische inzichten volgen elkaar snel op, softwareprogramma’s veranderen voortdurend en wet- en beleid verandert mee. Als u niet meegaat met die ontwikkelingen, wordt een inhaalslag lastig. Zorg dat uw personeel up-to-date kan werken en blijf de concurrent voor.

2. Prestatie verbetering. Door een opleiding of training te volgen, kunnen medewerkers actief werken aan persoonlijke ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan een training communicatieve vaardigheden voor voormannen of een training projectorganisatie voor een werknemer die handvatten aangereikt moet krijgen om structuur aan te brengen bij de organisatie van buitenruimte projecten. 

3. Motivatie. Werknemers waarderen de persoonlijke investering en het laat ze zien dat u een toekomst voor hen weglegt binnen uw organisatie. Deze verbondenheid maakt dat medewerkers zich meer willen inzetten voor het bedrijf. 

4. Flexibel. Hoe meer kennis en/of vaardigheden uw medewerkers hebben, hoe flexibeler uw medewerkers inzetbaar zijn. Wat als op den duur, door technologische ontwikkelingen, een functie overbodig wordt? Daarnaast is het praktisch dat meerdere werknemers verschillende machines kunnen bedienen. Uw organisatie en uw medewerkers zijn dus flexibeler wanneer uw om- en bijscholing aanbiedt. Hierdoor zijn uw werknemers duurzaam inzetbaar en is uw organisatie toekomstproof.

5. Verantwoordelijkheid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ondernemen met aandacht. People, planet, profit zijn onderdeel van MVO. Door uw mensen op te leiden wordt in veel gevallen het werkplezier vergroot en stijgt hun waarde op de arbeidsmarkt. Wanneer u en uw medewerkers door scholing verantwoorder en bewuster werken, zal dit invloed hebben op ‘planet’. Een goed voorbeeld hiervan is de reductie van uitstoot van CO2 wanneer uw medewerkers bewust zijn van Het Nieuwe Draaien en dit toepassen.

6. Financiële voordelen.  De overheid stimuleert het opleiden van werknemers. Opleidingskosten zijn aftrekbaar. Veel brancheorganisaties hebben een opleidingsbudget beschikbaar voor bij- en omscholing. Daarnaast zijn er vaak ook subsidies beschikbaar, een mooi voorbeeld hiervan is Colland-subsidie. Of u hier voor in aanmerking komt hangt af van de betreffende voorwaarden.  

IPC Groene Ruimte  begeleidt de organisatieontwikkeling vanuit diverse rollen.

Als adviseur op het proces: hoe pak je een ontwikkelingstraject aan? Wat is de huidige kennis van de medewerkers, welke competenties en talenten zijn er nodig om samen aan het doel te werken? Welke competentie

Als facilitator: de werknemers die een aan de buitenruimte gerelateerd functie vervullen of willen vervullen, kunnen in veelal op het praktijkcentrum van IPC Groene Ruimte opgeleid worden. Wanneer IPC niet aan de opleidingsbehoefte kan voldoen kan IPC een andere opleidingspartner voordragen.

Als trainer: IPC Groene Ruimte kan invulling geven aan de opleidings- en/of trainingsbehoefte. Het verwerven van kennis, het ontwikkelen van bewustwording, tools, vaardigheden en houding zijn een belangrijk onderdeel hierin.

Als evaluator: met behulp onze opleidingsadviseurs kijken we gedurende het ontwikkeltraject en na afloop van het traject naar hoe het staat met de gewenste verandering en ontwikkeling, Is het doel al in zicht? Is bijsturing nodig en is coaching een vervolgstap om het doel een succes te maken?

Als  coach: we coachen en begeleiden de organisatie en medewerkers ook na afloop van een opleiding of training. Is het geleerde toepasbaar in de praktijk? Levert het geleerde ook et gewenste resultaat op? Wat is het effect voor de organisatie? Is er resultaat en komt het te bereiken doel dichterbij? 

Nieuwsgiering naar de invloed van deze manier van organisatieontwikkeling? Neem vrijblijvend contact op met Diede Teunissen en/ of Larissa Koops, telefoon 026-355 0100 of info@ipcgroen.nl

Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl