Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Basisboek groenontwerp en -beheer

30 oktober 2013

Een nieuwe methode die leidt tot maximale groenkwaliteit tegen minimale kosten

Binnen het professionele ontwerp- en  beheerproces van groen in de openbare ruimte lopen betrokkenen nogal eens tegen knelpunten aan. Zo kan er binnen de organisatie verschil  van inzicht zijn over het plan van aanpak, er kunnen klachten zijn van burgers over beheeringrepen, er is verschil van mening binnen de politiek, enzovoort. De gevolgen daarvan zijn niet zelden: kostenoverschrijdingen, ontevreden gebruikers en een eindbeeld dat uiteindelijk niet wordt gerealiseerd!

Basisboek

Nieuwe methode
Met de aanpak van groenontwerp en -beheer zoals beschreven in de nieuw te verschijnen uitgave van IPC Groene Ruimte, Basisboek Groenontwerp en –beheer, kunnen al deze problemen worden voorkomen. Centraal in het boek staat een unieke, nieuwe methode voor groenontwerp en -beheer die IPC Groene Ruimte in samenwerking met professionals in de buitenruimte heeft ontwikkeld, die in alle situaties tot het gewenste eindbeeld leidt, tegen minimale kosten en met maximale kwaliteit. Kern van deze methode is, dat niet de instrumenten en de middelen leidend zijn, maar de doelen en de randvoorwaarden. Inzicht op basis van vakkennis en inzicht in de organisatorische processen nemen hierbij een belangrijke plaats in.

Voor nieuwe én bestaande situaties
De methode is niet alleen toepasbaar in nieuwe situaties, maar juist ook in bestaande situaties, ongeacht of deze in een gewenst beeld of in achterstallige toestand verkeren. Nieuw is ook dat op basis van deze methode reële prognoses kunnen worden gemaakt van verschillende meerjarige onderhoudsscenario’s. Binnen de methode wordt op een begrijpelijke wijze een vertaling gemaakt van natuurlijke enorganisatorische processen naar concrete onderhoudsmaatregelen.

Daarnaast biedt deze methode groenontwerpers nieuwe handvatten om in het creatieve proces al een gedegen basis te leggen voor het daadwerkelijk bereiken van het gewenste eindbeeld.

De auteur
Rob Arbeider, auteur van Basisboek groenontwerp en –beheer, is werkzaam als adviseur en trainer voor Groen bij IPC Groene Ruimte. Hij heeft onder andere de training In 7 stappen naar duurzaam en planmatig groenbeheer ontwikkeld, een training waarin de boven beschreven methode centraal staat. Dat deze training haar nut in de praktijk inmiddels ruimschoots heeft bewezen, blijkt uit de resultaten bij verschillende tevreden klanten. 

Het Basisboek groenontwerp en –beheer verschijnt begin november. 
Wilt u meer weten over deze nieuwe uitgave? Neemt u dan contact op met:

Rob Arbeider, adviseur en trainer IPC Groene Ruimte
r.arbeider@ipcgroen.nl

Mirjam van den Berg, teamleider uitgeverij IPC Groene Ruimte
m.van.den.berg@ipcgroen.nl

Deel deze pagina

Terug naar overzicht
Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl