Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

1e Handboek Natuurwetgeving ontwikkeld door IPC en GZH

27 februari 2013

Het is alweer ruim tien jaar geleden dat de nieuwe natuurwetgeving in Nederland werd gelanceerd. Vanaf dat moment werden de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet van kracht en hierna volgde een periode van implementatie van de nieuwe wetgeving op hoofdlijnen. Als nieuwe instrumenten werden faunabeheerplannen, Natura 2000-beheerplannen en Gedragscodes ontwikkeld en bij deze ontwikkelingen was IPC Groene Ruimte steeds van de partij. Samen metStadswerk en Ecoconsult ontwikkelde IPC zelfs de tweede generatie gedragscodes die het zorgvuldig werken in de buitenruimte jaarrond mogelijk maakte.

Deskundigheid in de praktijk
Vervolgens kwam er vraag naar deskundigheid in de praktijk en de borging van natuurwetgeving in contracten. Ook nu was IPC weer leidend. Samen met Stadswerk en de groene beroepsopleidingen in Nederland ontwikkelde IPC de certificering en opleiding Flora- en faunawet. IPC schreef voor CROW het nieuwe hoofdstuk 64, Flora- en faunawet, in de Standaard 2010. Ook voor de omgang met overlastveroorzakende soorten was IPC leidend in Nederland. Flora- en faunamanagement werden ontwikkeld door IPC, waardoor plaagdierbestrijding, overlastveroorzakende soorten, schadebestrijding, faunabeheer en soortbescherming voor het eerst integraal in de praktijk gebracht kon worden.

´Natuurwetproof´
GZH Handboek natuurwetgeving

 Groenservice Zuid-Holland (GZH) was de eerste partij in Nederland die volledig ´natuurwetproof´ wilde handelen. Zij zocht daarvoor de samenwerking met IPC. Het resultaat van deze samenwerking is het eerste Handboek Natuurwetgeving in Nederland, waarmee alle natuurwetgerelateerde onderdelen inhoudelijk en procesmatig zijn uitgewerkt en geborgd.  Gemeente Duiven is nu de eerste Nederlandse gemeente die deze ontwikkeling samen met IPC invult om daarmee ´natuurwetproof´ te worden. Samen met de opdrachtgevers werkt IPC aan ´natuurwetproof´ handelen in de Nederlandse praktijk.

Wilt u meer weten? 
Neemt u dan contact op met:
Rob Borst, senior adviseur Fauna- en Leefgebiedbeheer
Ronny Sprong, senior adviseur Leefgebiedbeheer en Boomverzorging

Deel deze pagina

Terug naar overzicht
Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl