Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Massale wouden door klimaat

25 oktober 2016

bron: Trouw

De Nederlandse bos- en houtsector wil 100.000 hectare nieuw bos in Nederland. De nieuwe bosaanplant beslaat een gebied dat groter is dan de Veluwe. Kosten, ruim drie miljard euro, verspreid over dertig jaar.

 

Met dit plan wil de sector een grote bijdrage leveren aan de Nederlandse klimaat- en energiedoelstellingen.

Het voorstel wordt woensdag tijdens de Nationale Klimaattop in Rotterdam gepresenteerd. Staatssecretaris Dijksma (infrastructuur en milieu) heeft de top bijeen geroepen om het VN-klimaatakkoord van Parijs om te zetten in concrete acties.

Natuur- en milieuorganisaties, houtverwerkers, papier- en kartonfabrieken, chemische bedrijven, de timmerindustrie, boseigenaren en bosbeheerders hebben gezamenlijk een jaar aan het groenplan gewerkt. Volgens deze organisaties kan de hele keten van bos en hout grootschalig bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen in 2050. 

Maar daarvoor moet Nederland behoorlijk op de schop. In het actieplan wordt onder meer voorgesteld 20.000 hectare nieuw bos bij te planten op bestaande natuur- en recreatieterreinen. In het plan wordt 30.000 hectare bestemd voor 'tijdelijke natuur' op landbouwgronden, industrieterreinen en op braakliggende bouwgrond. Het plan ziet onder meer mogelijkheden voor nieuw bos in het Groene Hart in de Randstad en in de Veenkoloniën van Groningen en Drenthe. 

Nodig en haalbaar
"Het is ingrijpend, het heeft grote impact, de politiek moet uiteindelijk beslissen, maar wij denken dat dit actieplan nodig en haalbaar is", zegt Harry Hekhuis, hoofd beheer en productie van Staatsbosbeheer. Hekhuis is een van de initiatiefnemers van het actieplan. Staatsbosbeheer is beheerder van 265.000 hectare natuur.

  •  
    Het is ingrijpend, het heeft grote impact, de politiek moet uiteindelijk beslissen, maar wij denken dat dit actieplan nodig en haalbaar is.
    Harry Hekhuis, hoofd beheer en productie Staatsbosbeheer

Nederland heeft ruim 350.000 hectare aan bos. Dat is 11 procent van het landoppervlak. Binnen West-Europa geldt Nederland als een van de landen met weinig bos. Meer dan de helft van de grond wordt door de landbouw gebruikt. De landbouwsector was niet bij de besprekingen betrokken. 

Houtproductie
Naast de aanplant van nieuw bos, willen de plannenmakers ook de kwaliteit van de binnenlandse houtproductie verbeteren en de binnenlandse houtvoorraad beter benutten. Het bosbeheer in Nederland kan veel effectiever, aldus het actieplan. 

Het gebruik van hout in de bouw en in het bedrijfsleven moet ook worden gestimuleerd, vinden de plannenmakers. De vraag naar hout, voor bouwen, verbranding (energie) en de productie in de chemie, zal waarschijnlijk in de komende dertig jaar verdrievoudigen, blijkt uit studies. Nederland importeert nu 90 procent van het hout uit Europese landen.

Door in bestaande bossen meer het accent leggen op productie van hout kan de opbrengst met de helft worden vergroot. Er kunnen productievere boomsoorten worden geplant, zoals larix en beuk. De grotere productie hoeft geen nadelige gevolgen te hebben voor de natuurwaarden, aldus het actieplan. 

"Vast staat dat we anders moeten omgaan met ons landgebruik willen we de klimaatdoelstellingen halen", aldus de Wageningse hoogleraar Europese bossen Gert-Jan Nabuurs, een van de opstellers van het actieplan.

 

Waar komen de bossen?

Volgens de opstellers kan nieuw bos worden geplant in Zeeuws-Vlaanderen (5000 hectare) en in Groningen en Drenthe waar in de Veenkoloniën en in het Oldambt opgeteld ruimte is voor 30.000 hectare bos. In het Gelderse Rivierengebied is plaats voor 15.000 hectare bos. Daarnaast is in het Groene Hart en tussen de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam volgens de plannenmakers ruimte voor nieuw bos. Op zes andere locaties moet het bosbeheer worden aangepast door het planten van andere, productievere boomsoorten en door verjonging van het bos, zoals op de Veluwe, op de Utrechtse Heuvelrug en in de Drents-Friese bossen. Op drie plaatsen is natuurherstel nodig: in de Brabantse bossen, de Achterhoek en De Peel zou bij het beheer de nadruk moet komen op behoud en herstel. Daar is geen ruimte voor nieuwe aanplant.

Deel deze pagina

Terug naar overzicht
Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl