Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Vaktechnisch Toezichthouder Beheer en onderhoud watersystemen.

10 december 2019

In lijn met de eerder gerealiseerde trainingen Vaktechnisch Toezichthouder Boom en Vaktechnisch Toezichthouder Groenvoorziening, wordt in het voorjaar 2020 de training met certificering Vaktechnisch Toezichthouder Beheer en onderhoud watersystemen geïntroduceerd.  Met deze training komt IPC Groene Ruimte tegemoet aan de vraag naar verdieping van het toezichthouden op vakinhoudelijk gerelateerde onderdelen binnen een project. Daar waar het aan inhoudelijke kennis bij de opzichter of uitvoerder ontbreekt, wordt de Vaktechnisch Toezichthouder ingeschakeld.

Voorgeschiedenis en aanleiding opleiding Vaktechnisch Toezichthouder Beheer en onderhoud watersystemen

In het VMBO-, MBO- en HBO-onderwijs bestaat niet de mogelijkheid om geschoold te worden tot vaktechnisch toezichthouder.  Dit is een logisch gevolg van de eisen die aan deze functie worden gesteld. Voor het toezicht houden op werkzaamheden in een bepaald vakgebied is namelijk specifieke vakkennis, contractkennis en met name ervaring in het werkveld nodig. Op basis van dit fundament kun je je als persoon ontwikkelen tot een vaktechnisch toezichthouder.

Organisaties die watersystemen beheren en onderhouden nemen steeds meer afstand van de praktijk en de vakinhoud. Ze voeren de regie over de buitenruimte en besteden de werkzaamheden steeds vaker uit aan opdrachtnemers. Ze zijn hiertoe veelal budget- en proces gestuurd. Komt het dan wel goed met het beheer en onderhoud van watersystemen en de werkzaamheden die er bij en er aan worden verricht? Kloppen deze werkzaamheden conform het contract en de in Nederland gelden wetten en regels?

Elk contract biedt ruimte voor interpretatie. Bovendien zijn watersystemen dynamisch van aard met veel elementen (kunstwerken, natuurzones, houtopstanden). Bovendien zijn watersystemen leefgebied voor levende organismen in, op en nabij het water. Een standaard contracttekst, hoe goed ook opgesteld, zal voor elk werk en bij elke watergang tot keuzes leiden. Dit behoeft in de praktijk de nodige aandacht van de partij die het werk uitvoert. Ook vanuit de opdrachtgever is hiertoe professioneel toezicht gewenst. Deze aandacht is op hoofdlijnen nodig voor kunnen focussen op het proces, alsmede op de inhoud: focus op het werk; het vakmanschap. De Vaktechnisch Toezichthouder Beheer en onderhoud watersystemen staat voor zijn/haar vak en kan beoordelen of werkzaamheden op een juiste wijze zijn uitgevoerd.  

Context en beroepsprofiel

In Nederland worden de meeste aanleg- en onderhoudswerkzaamheden in de buitenruimte gecontracteerd. De eigenaar/beheerder is de opdrachtgever en de partij die het werk uitvoert de opdrachtnemer. Hiervoor wordt met name gebruik gemaakt van de RAW-besteksystematiek. 

Bij dergelijke contracten wordt een directie aangesteld met meestal een directievoerder en één opzichter/toezichthouder. De directie bewaakt het verloop van de realisatie en rapporteert naar de opdrachtgever.  De directie wordt bijgestaan door één of meerdere vaktechnisch toezichthouder(s). Deze houdt toezicht op de realisatie van specifiek vakinhoudelijke onderdelen van het werk volgens het RAW-bestek. Voor het vakgebied beheer en onderhoud aan watersystemen heeft IPC Groene Ruimte de opleiding tot Vaktechnisch Toezichthouder Beheer en onderhoud watersystemen ontwikkeld.

In de praktijk omvat het werk voor de Vaktechnisch Toezichthouder Beheer en onderhoud watersystemen met name: toezicht op realisatie van specifieke onderhoudscontracten van watersystemen op gebied van:

 • Rivieren, kanalen en A-wateren (A-watergangen tocht, wetering, vaart, vliet, gracht, geul, beek)
 • Waterbodem
 • Oevers
 • Kunstwerken
 • Natte infrastructuur
 • Droge infrastructuur

 

In het contract zijn veelal de volgende werkzaamheden opgenomen:

 • Aanleg: watersysteem in staat brengen (herprofileren, opschonen, baggeren), aanleg kunstwerken
 • Onderhoud: watersysteem in stand houden (maaien taluds, schonen nat profiel en onderhouden kunstwerken)
 • Advies: visuele inspectie watersysteem
 • Behoud: bescherming watersysteem, natuurzones en naastliggende percelen tijdens uitvoering werkzaamheden.

 De vaktechnisch toezichthouder toetst deze onderdelen op een gestructureerde wijze in de praktijk en rapporteert zijn/haar bevindingen aan de opzichter/toezichthouder van de directie.

Opdrachtgevers en directievoerders maken in de praktijk graag gebruik van deskundige vaktechnisch toezichthouders. Maar wanneer is iemand deskundig?

Aantoonbaar deskundig

De Vaktechnisch Toezichthouder Beheer en onderhoud watersystemen toont zijn/haar kennis en kunde aan door middel van een persoonscertificaat, uitgegeven door de Begeleidingscommissie van de opleiding Opzichter/Uitvoerder Buitenruimte. Dit certificaat is te behalen door te slagen voor het  examen.

Doelgroep:

 • Waterbeheerders die zelf toezicht houden op de realisatie van werkzaamheden aan watersystemen.
 • Toezichthouders die ingezet worden bij contracten over aanleg & onderhoud van watersystemen.
 • Peilbeheerders en onderhoudsmedewerkers die een volgende stap in hun carrière willen maken
 • Adviseurs die ingezet worden bij het toezicht houden op onderhoudscontracten aan watersystemen.

Voorlichtingsbijeenkomst

Op dit moment zijn we druk bezig om de inhoud van de lessen af te stemmen. De training zal in het voorjaar van 2020 starten met een pilotgroep. Wil je hier deel van uitmaken of wil je meer informatie over de training VTT Beheer en onderhoud Watersystemen dan nodigen wij je van harte uit voor de infomiddag op 18 maart 2020.

Op 18 maart 2020 organiseert Jos Kroets (opleidingscoördinator) een informatiebijeenkomst over de inhoud, de duur en de investering in de nieuwe (pilot)training Vaktechnisch Toezichthouder Beheer en onderhoud watersystemen.
Inschrijven kan hier

Deel deze pagina

Terug naar overzicht
Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl