Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Groen is sectoraal, natuur is integraal

07 januari 2020

Groen is sectoraal, natuur is integraal
Groen wordt in de volksmond regelmatig gelijkgesteld aan natuur terwijl groen maar een klein onderdeel van natuur is. Deze opvatting is dan ook te beperkt; de natuur als het complexe geheel van natuurlijke processen is immers niet gebonden aan een bepaalde locatie. De natuur is overal, op de Veluwe evengoed als aan een gevel, langs de snelweg, op een dak of in een gracht. Natuur wordt immers bepaald door natuurlijke processen die zich overal afspelen. Denk hierbij aan de abiotische factoren (met name licht, lucht, water, bodem en temperatuur), concurrentie tussen dieren onderling, tussen planten onderling, tussen planten en dieren en nog veel meer. In de nieuwe Omgevingswet is natuur (als integraal begrip) een thema dat de fysieke leefomgeving en dus ons allen raakt, zeker omdat het in heel veel (stedelijke) functies kan worden geïntegreerd. De sectorale benadering, waar groen naast andere bestemmingen staat, is niet langer adequaat om de integratie van natuur in de fysieke leefomgeving te bewerkstelligen. De wetgever heeft dat met de nieuwe Omgevingswet goed gezien. Binnen de Omgevingswet kan natuurinclusiviteit echt tot zijn recht komen zodat natuur niet meer achteraf hoeft te worden gecompenseerd, maar al op voorhand in de ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke inrichting wordt meegenomen.

Integreren van Natuur in de ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke inrichting
Omarm om die reden de natuurlijke processen en werk er niet tegen in. De natuur kan buitengewoon goed voor zichzelf zorgen en heeft daar veel meer ervaring mee dan wij als mens. Het gaat helpen bij het oplossen van spelende problematieken zoals afnemende biodiversiteit, ongewenste ziekten en plagen, wateroverlast, hittestress, fijnstofverlaging, geluidreductie et cetera. Kortom het gaat sterk bijdragen aan een gezondere fysieke leefomgeving.

De komende nieuwsbrieven gaat IPC Academy u telkens 10 praktische handvatten aanreiken om deze gezondere leefomgeving te realiseren. Handvatten om verbeteringen realiseerbaar te maken. Daarnaast willen wij u uitnodigen om ons te verblijden met mooie verassende praktische oplossingen. Wij gaan onze website openstellen om deze input ook met elkaar te delen met als doelstelling een versnelling op gang te brengen waar het natuurverbetering betreft.

De eerste 10 praktische handvatten:

  1. Een stapel oude dakpannen draagt bij aan schuilplaatsen voor allerlei verschillende dieren en is eenvoudig te realiseren
  2. Houdt bij de aanplant van bomen rekening met voldoende variatie in soorten
  3. In navolging op het vorige punt; kies voor genetische diversiteit binnen de soorten ter voorkoming van massale uitval bij mogelijke ziektes
  4. Laat blad liggen waar het kan! Blad is naast een ideale schuilplaats ook voedsel voor verschillende dieren. Het eindproduct is zijn de basisnutriënten voor planten
  5. Wateroverlast na stortbuien is veelal het gevolg van veel grijs en weinig groen en een rioolstelsel welke daar niet op ingericht is. Zorg voor meer buffering en vertraging door grijs voor groen te vervangen. Dit is kostentechnisch ook nog eens zeer interessant. Het voorkomt tevens verdroging van ons landschap.
  6. Stop met het snoeien van overhangend groen enkel door in het verticale vlak te snoeien. Het doet afbreuk aan de structuur variatie en daarmee aan de basis voor biodiversiteit
  7. Top een afstervende boom, die in het kader van de wettelijke zorgplicht niet veilig meer, op twee á drie meter i.p.v. deze te verwijderen.  Dood is leven voor de natuur. De stam biedt voedsel en levert schuilplaatsen.
  8. Hedera snoeien ruim na de bloei. Hedera is één van de laatste bloeiers en daarmee één van de laatste voedselvoorzieners in het jaar. De vruchten zijn ook weer voedsel.
  9. Verwijder Hedera niet uit de boom. Daarmee worden schuilplaatsen en voedselbronnen verwijderd.  Een hedera overwoekert een boom pas indien de boom zelf niet meer krachtig genoeg is en dit wordt niet door de hedera veroorzaakt maar door vermindert bladerdek waardoor de hedera kan doorgroeien. Omgekeerd is het bekende broodje aap.
  10. Bloemen- en kruidenmengsels zijn een welkome toevoeging waar het voedsel en schuilplaatsen betreft. Kies echter wel voor inheemse, gebied specifieke soorten en niet voor mengsel waar veel soorten aan toegevoegd zijn die of niet in Nederland thuishoren of op de betreffende locatie niet gedijen. Laat u adviseren door specialistische leveranciers.

 

Wilt u alvast meer informatie of heeft u vragen omtrent dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact op met Eddy Schabbink, 026-3550100 of stuur een mail

 

Deel deze pagina

Terug naar overzicht
Meer informatie? Neem contact met ons op Contact

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl