Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Groene daken en gevels

Groene daken en groene gevels zijn niet meer weg te denken uit het stedelijk gebied. Afgelopen jaren zijn vele projecten met uiteenlopende oppervlaktes en technieken gerealiseerd. Deze projecten geven invulling aan onderwerpen als het voorkomen van hittestress, het opvangen van regenwater, het afvangen van fijnstof en het bevorderen van de biodiversiteit. De daken worden steeds multifunctioneler door er te recreëren, tuinieren of energie op te wekken.  

Meer info

Het aanleggen van een daktuin/groendak of een groene gevel vraagt echter om specifieke kennis/expertise. Hiertoe heeft IPC Groene Ruimte, in opdracht van Stichting Groenkeur, een leerlijn ontwikkeld voor het gecertificeerd werken op daken in verschillende functies. De basis vormt het nieuwe praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels.  

1. Veilig werken op hoogte voor dakbegroeners

2. Medewerker Groene daken en gevels | onderhoud

3. Medewerker Groene daken en gevels | aanleg

4. Voorman/uitvoerder Groene daken en gevels

De inhoud van deze trainingen sluiten nauw op elkaar aan en kunnen in volgorde gevolgd worden. In de trainingen wordt toegewerkt naar het examenniveau zodat u na het, met goed gevolg, afleggen van het (optioneel) Groenkeur-examen aantoonbaar vakbekwaam bent. 


Examen 
Deelname aan het Groenkeur examen van de betreffende training is optioneel. Met het behalen van het examen voldoet u aan de vakbekwaamheidseisen van de Groenkeurrichtlijnen Dak en Gevelbegroening.  
 
Stichting Groenkeur borgt door het uitgeven van certificaten voor Dak en Gevelbegroening kwaliteit en veiligheid van uw groene dak of gevel. Op www.groenkeur.nl vindt u alle informatie over de bedrijfs- en persoonscertificaten.  De examens worden door Groenkeur uitbesteed aan het onafhankelijke examenbureau Examenpunt

Examen medewerker groene daken en gevels | onderhoud

Examen medewerker groene daken en gevels | aanleg 

Examen voorman/ uitvoerder groene daken en gevels

 

Hercertificerting  
Mensen die in het bezit zijn van een Groenkeur persoonscertificaat Daktuin en gevelgroen Basis en/of Gevorderd, waarvan het certificaat verloopt, kunnen om de geldigheid van hun certificaat te verlengen gebruik maken van de onderstaande overgangsregeling; 

Huidig certificaat Nieuw certificaat Instroom eisen Hercertificeringseis

Gevorderd
Voorman
Groene daken en gevels
Certificaat Daktuin en gevelgroen gevorderde

- Aanwezig bij  hercertificering/ kennisbijeenkomst Voorman

- Geldig certificaat
Veilig werken op hoogte

       
Basis Medewerker Groene daken en gevels  Aanleg Certificaat Daktuin en gevelgroen basis

- Aanwezig bij hercertificering/   kennisbijeenkomst Aanleg

- Geldig certificaat
Veilig werken op hoogte

       
Basis Medewerker Groene daken en gevels  Onderhoud Certificaat Daktuin en gevelgroen basis

- Aanwezig bij hercertificering/ kennisbijeenkomst Onderhoud

- Geldig certificaat
Veilig werken op hoogte

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: Stapeling certificaten niet mogelijk onder Overgangsregeling, dus als je beschikt over een certificaat Basis kies je voor een hercertificering op Onderhoud of op Aanleg (afhankelijk van de opgedane ervaring van werkzaamheden in het onderhoud of aanleg).

Uw vakbekwaamheid als medewerker of voorman Groene daken en gevels aantoonbaar maken?  Aanmelden voor de trainingen kan via www.ipcgroen.nl of bel 026-3550100. 

 

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl