Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Naar winkelwagen Verder winkelen

Helaas, het product is niet meer beschikbaar.

Sluiten

Biodiversiteit in de praktijk

Sinds het eerste biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro in 1992 (UN Convention on Biological Diversity) is het denken over natuurbeheer in brede kring veranderd. Met name omdat het jaar 2010 is uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit, valt er ook een duidelijk toenemende belangstelling voor biodiversiteit waar te nemen.

Deze toenemende belangstelling is cruciaal, want een gezonde natuur is belangrijk voor het maatschappelijk welzijn en voor de economie. Helaas moeten we vaststellen dat de biodiversiteit wereldwijd verslechtert. Het aantal verschillende soorten dieren, planten en micro-organismen neemt af. De overheid wil daarom de biodiversiteit nationaal en internationaal behouden en duurzaam gebruiken.

Meer info

Achtergrond en aanleiding

De biodiversiteit staat onder druk. Wereldwijd is dezelfde ontwikkeling te zien: de soortenrijkdom neemt af en dat zorgt voor een sneeuwbaleffect dat zijn weerga niet kent. Met elke soort die verdwijnt, worden namelijk weer andere soorten bedreigd in hun bestaan. Het is onvermijdelijk dat dit uiteindelijk ook grote gevolgen voor de mens heeft. Wat betekent de afname van biodiversiteit bijvoorbeeld voor de voedselvoorziening? En voor het CO2-gehalte en fijnstof in de lucht? Voor de biodiversiteit is het 5 over 12. Gelukkig dringt de hoge urgentie van dit probleem steeds verder door bij steeds meer belanghebbenden.

 

Natuurlijk kapitaal
Biodiversiteit staat voor alle verschillende levensvormen op aarde. De verschillende soorten houden de natuur in balans en vormen een levende en productieve natuur. De mens heeft de neiging de natuur als een vanzelfsprekende en onuitputtelijke bron van ´diensten´ te zien, waar je onbeperkt gebruik van kunt maken en waarvoor je verder niets voor hoeft te doen. En daar begint het te wringen. ‘We use nature because it’s valuable, but we lose it because it’s free’ schreef Pavan Sukhdev . Mede door dit soort uitspraken is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor de waarde van natuur. Je kunt de natuur zien als een soort leverancier die de mens diverse onmisbare producten en diensten levert, zogenaamde ecosysteemdiensten. Maar een sterke afname van de biodiversiteit zorgt ervoor dat deze ecosysteemdiensten, ons Natuurlijk Kapitaal, zwaar onder druk komen te staan. Met alle gevolgen van dien.

 

Bewustwording vergroten
Hoe deze ontwikkeling een halt toe te roepen? Dat kan alleen als iedereen overtuigd is van de urgentie van het probleem en er daadwerkelijk aan wil bijdragen om het probleem effectief aan te pakken. Daarvoor moeten we de kennis van en het draagvlak voor biodiversiteit vergroten bij bewoners, bedrijven, (semi)overheden, corporaties, burgers et cetera. In feite bij iedereen want wij maken allemaal gebruik van onze fysieke leefomgeving. We moeten doordrongen raken van de noodzaak om de biodiversiteit te verbeteren. Dat moet mede door de bewustwording op dit gebied te vergroten. We moeten gaan inzien wat de gevolgen zijn van schade aan de ecosysteemdiensten en leren inzien dat de natuur betere oplossingen voor deze problemen aandraagt dan de mens. Als je kennis hebt van natuurlijke processen en deze processen gecontroleerd hun gang laat gaan, kan de biodiversiteit zich herstellen. Dat werkt veel effectiever dan chemische en/of mechanische ingrepen.

 

De basis voor biodiversiteit
Meer kennis van de natuur en de natuurlijke processen zijn de basis voor een hoge biodiversiteit en daarmee de basis voor herstel. IPC Groene Ruimte heeft unieke trainingen ontwikkelt die inzichtgeven in de processen die verantwoordelijk zijn voor de biodiversiteit. Onderdeel van onze trainingen is de meetlat biodiversiteit in de praktijk.

Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn onder meer:

 • Wat is biodiversiteit?
 • Waarom is biodiversiteit zo belangrijk?
 • Wat brengt biodiversiteit ons?
 • Wat is de status rond biodiversiteit en wat is daarvan de oorzaak?
 • De juiste voorwaarden scheppen voor een hoge biodiversiteit
 • Natuur als oplossing
 • Praktisch meetbaar maken van biodiversiteit
 • Diverse voorbeelden van inrichtingen die leiden tot een hogere biodiversiteit
 • Praktische oplossingen
 • Praktische opdrachten
 • De relatie tussen de Omgevingswet en biodiversiteit
 • De relatie tussen biodiversiteit en de sustainable development goals (SDG's)

Waarom IPC?

Bezoekadres

Koningsweg 35,
6816 TG Arnhem

Postadres

Postbus 393,
6800 AJ Arnhem

Iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Telefoon 026 35 50 100
Fax 026 44 55 629
Email info@ipcgroen.nl